LIFE FOR SEEDS Prva semena iz Krajinskega parka Goričko že na poti v semensko banko

  T. Koltai, 9. 8. 2023

V sklopu projekta LIFE FOR SEEDS se je v Krajinskem parku Goričko letos pričelo pobiranje semen travniških rastlin, ki bodo svoje mesto našla v semenskih bankah v Ormožu in Jablah.

Pobiranje semen posameznih travniških rastlin je ena izmed osrednjih aktivnosti projekta LIFE FOR SEEDS, ki ji je med letoma 2023 in 2026 namenjeno tudi največ pozornosti. Na nivoju celotnega projekta, kjer so vključene različne lokacije po Sloveniji, je cilj nabrati kar 12.000 nabirkov semen. Od navedenega skupnega števila bo na območju Krajinskega parka Goričko pobranih nekaj več kot 800 nabirkov na suhih travnikih, ki predstavljajo na Goričkem prednostne življenjske prostore v projektu. En nabirek pri tem predstavlja vrečko z minimalno 5000 nabranimi semeni določene travniške vrste v posamezni rastni sezoni. Na Goričkem bodo vsi nabirki pobrani na 40 vrstno pestrih travnikih, ki so bili predhodno izbrani s strani strokovnjakov na področju poznavanja botanike Goričkega.


Semena malega škrbotca    M. Matjašec

Pobiranje semen se je pričelo letos junija, ko so pričele semeniti prve travniške rastline. Končalo se bo predvidoma septembra z nabiranjem semen rastlin, ki semenijo najpozneje. Med tem časom zaposleni na Javnem zavodu Krajinski park Goričko spremljamo izbrane travnike in ob semenitvi posameznih vrst poberemo nabirke semen teh vrst. Vsak nabirek semen vnesemo tudi v aplikacijo, ki je bila za ta namen ustvarjena. Vsakemu nabirku dodelimo svojo črtno kodo in šifro, ki jo poskeniramo in vnesemo v aplikacijo. Hkrati vnesemo še informacije o vrsti rastline, lokaciji nabiranja, številu vrst na travniku, fotografijo rastline in podobne druge informacije. S tem je pobiranje semen sistematično in sledljivo. Vrečka z nabirkom nato zapakiramo in odpošljemo na Kmetijski inštitut Slovenije. Na inštitutu projektni sodelavci nabirek očistijo, dodatno posušijo in ga dolgotrajno shranijo v ustreznih zamrzovalnikih v prostorih Kmetijskega inštituta v Jablah ali pa v prostorih Društva za opazovanje in preučevanje ptic Slovenije pri Ormoških lagunah. Nekaj več kot 100 nabirkov iz Krajinskega parka Goričko tako že čaka na obdelavo na inštitutu. 

 
Semena v nabirku    M. Matjašec

Poletna sezona 2023 je na Goričkem tako prinesla prve rezultate tudi na osrednji projektni akciji projekta LIFE FOR SEEDS. Poleg nabirkov semen pa je je prinesla tudi nova znanja in izkušnje, nova sodelovanja z lastniki vrstno pestrih travnikov in sodelovanja med projektnimi partnerji.