Program dela in finančni načrt JZ KPG za leto 2023

Program dela s finančnim načrtom Javnega zavoda Krajinski park Goričko je bil potrjen na 3. redni seji Sveta Javnega zavoda Krajinski park Goričko v 5. mandatu, ki  je bila 31. januarja 2023 preko spleta.

Minister za naravne vire in prostor, Uroš Brežan, je Sklep o soglasju k Programu dela in finančnemu načrtu Javnega zavoda Krajinski park Goričko za leto 2023, podpisal 8. marca 2023.

Na 6. redni seji sveta JZ KPG, dne 19.10.2023 je bil sprejet rebalans Programa dela in finančnega načrta za leto 2023, ki ga je s sklepom o soglasju podpisala Ministrica RS za naravne vire in prostor, ga. Alenka Bratušek, dne 14. 11. 2023.

Vsi dokumenti so pripeti.