Občni zbor Goričkega drüjštva za lepše vütro

Goričko drüjštvo za lepše vütro je v okroglem salonu gradu Grad 22. februarja 2023 opravilo svoj redni letni občni zbor društva. Po izvolitvi delovnega predsedstva je sledil pregled delovanja in poročil za leto 2022 ter predstavitev letnega programa dela društva za leto 2023 predsednice društva Marjetke Škafar.
Poleg rokodelskih, pohodnih in zeliščarskih vsebin ter zasnovanih projektov bo društvo svoje delovanje razširilo še na izvedbo različnih gospodinjskih delavnic in bralnih krogov. V nadaljevanju je Bine Volčič predstavil  svojo novo nastajajočo zgodbo v Motovilcih. Spomladi z družino odpira nov butični hotel. Predstavil je svoj koncept razmišljanja in možnosti povezave z lokalnimi ponudniki in okoljem.
Po zaključenem formalnem delu je direktorica JZ KPG Stanka Dešnik povabila člane društva na dogodke na gradu Grad ob obeležitvi 20. obletnice razglasitve parka in delovanja društva . Sledila je pogostitev in druženje. Občnega zbora se je udeležilo 33 članov.

Slika: Stanka Dešnik