8. Teden pisanja z roko

Med 23. in 27. januarjem 2023 poteka 8. Teden pisanja z roko z nosilno temo Mislim tiho, pišem počasi.
Aktivnost organizira društvo Radi pišemo z roko, kot organizacijski partner sodeluje tudi JZ Krajinski park Goričko.

Namen aktivnosti je opozoriti na počasnost in z njo povezani premišljenost ter osredotočenost. To sta danes nekoliko pozabljeni in zapostavljeni vrednoti. Velja pa poudariti dejstvo, da pisava odraža naša notranja stanja.
JZ KP Goričko se je projektu pridružil na povabilo društva. V JZ KP Goričko sta vlogi ambasadork Tedna pisanja z roko 2023 sprejeli direktorica Stanislava Dešnik in Nataša Moršič. Ostali ambasadorji so: Rok Terkaj-Trkaj, rap glasbenik; dr. Aksinja Kermauner, specialna pedagoginja in pisateljica; Evgen Car, gledališki igralec.

Projektu smo se v JZ KP Goričko pridružili, ker že sami pripravljamo aktivnosti, kjer učence OŠ in mentorje spodbujamo k ustvarjanju z rokami. K pisanju z roko smo učence povabili ob praznovanju svetovnega dne Zemlje 2021. Prispevek o aktivnosti najdete tukaj. K drugim rokodelskim spretnostim vabimo osnovnošolce na območju Trideželnega parka Goričko-Raab-Őrség. V preteklem šolskem letu so učenci v treh deželah/parkih ustvarjali pisanice/remenke, kar je zahtevalo veliko ročne spretnosti. Nad rezultati natečaja smo bili pozitivno presenečeni. Zapis in slike najdete tukaj. Pri pisanju in ustvarjanju spodbujamo učence k razmišljanju o vsebini. Istočasno se urijo v potrpežljivosti in vztrajnosti.


Učenci 9. razreda OŠ Cankova v šolskem letu 2020/21 - misel ob svetovnem dnevu Zemlje 2021

Društvo Radi pišemo z roko je letos Prekmurje izbralo za »regijo v središču«. Javni zavod Krajinski park Goričko je v letu 2023 prevzel vlogo organizacijskega partnerja. Drugi lokalni partner je OŠ Bogojina. Udeleženci širom Slovenije bodo podrobneje spoznavali Bogojino ter zavarovano območje narave Krajinskega parka Goričko. Ena izmed aktivnosti med katerimi sodelujoči lahko izbirajo, je opisovanje in risanje živali z roko. Učenci najprej izbrano žival narišejo in k risbi pripišejo značilnosti in zanimivosti o živali. Tako nastane leksikonski način predstavitve živali. Informacije o živalih lahko dobijo na spletni strani JZ KPG v zavihku Narava ali na povezavi tukaj.

Del aktivnosti 8. Tedna pisanja z roko je tudi nagradna igra, v okviru katere bodo v društvu izbrali 5 najinovativnejših, najkreativnejših in najtehtnejših izdelkov, njihove avtorje pa nagradili na zaključni prireditvi, ki bo predvidoma potekala 22. aprila 2023 na gradu Grad v Krajinskem parku Goričko. Tam bodo koordinatorji prejeli tudi potrdila. Rezultate pa bomo objavili do srede, 8. marca 2023.

V nagradni igri se lahko potegujejo:
• zvočni posnetki (razmišljanja o nosilni temi ali pisanju z roko),
• pesmi haiku forme (vsebinsko vezane na pisanje, nosilno temo ali Prekmurje),
• plakat v obliki zemljevida Prekmurja z vrisanimi in opisanimi znamenitostmi formata A3 ali A2 (tamkajšnje zgodovinsko pomembnejše npr. kulturne osebnosti, naravne znamenitosti, kulinarične posebnosti …),
• "knjige Prekmurja" formata A3 (predstavitev različnih vidikov Prekmurja – geografski, kulturni, kulinarični, etnološki …),
• enciklopedični prikazi živali in zavarovanih vrst rastlin Krajinskega parka Goričko formata A3 (skica in opis,). Pri slednjem izhajajte iz že obstoječega gradiva, objavljenega na spletni strani Krajinskega parka Goričko:https://www.park-goricko.org/go/892/Zivali in https://www.park-goricko.org/go/927/Zavarovane-vrste-rastlin.