Dijaki pomagali velikemu skoviku

  G. Domanjko

Dijaki srednje Biotehniške šole iz Rakičana so sodelovali pri postavljanju lovnih prež in na ta način aktivno prispevali k uresničevanju ciljev JZ Krajinski park Goričko za izboljšanje življenjskega prostora za velikega skovika v okviru projekta Gorička krajina. 

Veliki skovik je ena izmed dveh ciljnih vrst ptic v projektu Gorička krajina. Za namene izboljšanja življenjskega prostora te vrste smo na območju Natura 2000 Goričko izvedli številne ukrepe, od sklepanja pogodb o varstvu zasebnih travnikov s košnjo travnikov in puščanjem nepokošenih pasov trave do sajenje mejic in visokodebelnih sadovnjakov.

Skupaj z dijaki srednje Biotehniške šole v Rakičanu pa smo v začetku novembra, v dveh dneh, na robovih travnikov postavili 72 t.i. lovnih prež. Lovne preže so robinijeve okroglice, z vrha  katerih travniške vrste ptic, kot je veliki skovik, lovijo žuželke, manjše sesalce in plazilce. S prežami deloma nadomeščamo naravne elemente v kmetijski krajini, npr. drevesno-grmovne pasove ali mejice in posamična drevesa. Postavili smo jih na robovih travnikov v upravljanju JZ Krajinski park Goričko in na zasebnih travnikih. Na robovih travnikov so lovne preže najmanj moteče ob košnji travnikov, hkrati pa se ob robovih pojavlja največ velikih kobilic, s katerimi se prehranjuje veliki skovik. S tem smo izboljšali življenjski prostor oz. habitat velikega skovika v Budincih, Dolencih, Neradnovcih, Lončarovcih in Fokovcih.

Pred postavitvijo lovnih prež so se dijaki seznanili z ekologijo velikega skovika, pomenom ohranjanja velikega skovika in postavljanja lovnih prež, ki so se v preteklih dveh letih izkazale za učinkovite. V okviru projekta Gorička krajina smo skupaj postavili 400 lovnih prež.