Svetovni dan čebel - Angažirajmo se za čebele

19.5.2020

V sredo, 20. maja, že tretjič obeležujemo Svetovni dan čebel, katerega namen je ozaveščanje o pomenu čebel in drugih opraševalcev. Letos poteka pod sloganom Bee engaged oziroma v slovenščini Angažiraj se za čebele.  Slogan opozarja na pomen vključevanja vsakega posameznika pri ohranjanju čebel in drugih opraševalcev. 


Foto: D. Bevk

 

Čebele in drugi opraševalci predstavljajo nepogrešljivo skupino živali, saj z opraševanjem skrbijo za ohranjanje zdravih ekosistemov, za biotsko pestrost in nenazadnje za prehransko varnost ljudi. Zaradi neugodnih trendov, ki jih povzroča intenzivno kmetijstvo, širjenje naselij in prometne infrastrukture ter širjenje različnih bolezni, se število opraševalcev hitro zmanjšuje. 

Pri ohranjanju čebel in drugih opraševalcev lahko pomagamo vsi. Našteli smo le nekaj aktivnosti s katerimi lahko vplivamo na izboljšanje njihovih življenjskih pogojev.

1. Na vrtovih, travnikih in v sadovnjakih pustimo nepokošeno površino, kjer bodo cvetoče rastline nudile jaso in pašo čebelam in drugim opraševalcem.


Foto: M. Podletnik

2. Na balkonih, vrtovih in njivah sejemo medovite rastline, vendar pri tem bodimo pozorni, da ne vnašamo invazivnih tujerodnih rastlin. Seznam medovitih rastlin je dostopen na tej povezavi.

3. Izogibajmo se uporabi pesticidov, predvsem tistih, ki so nevarni za čebele. V kolikor smo jih primorani uporabljati, te obvezno uporabljajmo v skladu s priloženimi navodili.

4. Za čebele samotarke in druge divje opraševalce izdelajmo ali kupimo gnezdilnico oziroma tako imenovani hotel za žuželke, kjer bodo našle primerna mesta za gnezdenje. Pri izdelavi si lahko pomagate z navodili v videoposnetku.

5. Podpirajmo čebelarsko dejavnost z kupovanjem medu od lokalnih čebelarjev. Ponudnike Goričkega medu lahko najdete med ponudnikih kolektivne blagovne znamke Krajinskega parka Goričko na tej povezavi.

Za visoko raven varstva narave se moramo zahvaliti tudi upravljavcem parkov – ob Svetovnem dnevu čebel Ministrstvo za okolje in prostor poudarja vlogo parkov pri ohranjanju divjih čebel (divji opraševalci), ki so pomemben del biotske raznovrstnosti, so zapisali na ministrstvu. Preberite celoten zapis tukaj. 

 Več o čebelah, divjih opraševalcih in svetovnemu dnevu čebel si lahko preberete v naravoslovnih vsebinah spletne strani Javnega zavoda Krajinski park Goričko.  

 

    top