Fosili

Fosili so okameneli ostanki rastlin in živali, njihovi sledovi ali odtisi, ohranjeni v sedimentni kamnini. Številne ostanke lupin morskih školjk in polžev najdemo v školjčnem apnencu na zahodnem delu KP Goričko in so dokaz o obstoju Panonskega morja na Goričkem. To je pred približno 16 miljoni let prekrivalo skoraj celotno območje, razen najvišjih delov na severozahodu. Zaradi dvigovanja ozemlja osrednje Slovenije kot posledice podrivanja Afriške plošče pod Evrazijsko, se je tudi sicer relativno plitvo morje začelo umikati proti vzhodu. Reke so morje dodatno zasipavale z rečnimi nanosi peska in produ ter tako je pred 4,7 miljona let morje presahnilo. Školjčni apnenec so kasneje uporabljali pri gradnji stavb in ga lahko z malo raziskovanja najdete tudi v zidovih gradu Grad.

Nad Ledavskim jezerom je bil najden mlečni zob izumrlega predhodnika slona, dinoterija. Do 3 m visoka žival z rilcem in okli, obrnjenima navzdol, se je prehranjeval z listi in mladimi drevesnimi poganjki. V Moščancih je bil najden zob kočnik mastodonta, prav tako enega od predhodnikov današnjih slonov iz reda trobčarjev. Oba sta po območju današnjega KP Goričko živela pred približno 4 milijoni let.