Fosili

Fosili so okameneli ostanki rastlin in živali, njihovi sledovi ali odtisi, ohranjeni v sedimentnih kamninah. Številne ostanke lupin morskih školjk in polžev najdemo v školjčnem apnencu na zahodnem delu Krajinskega parka Goričko in predstavljajo dokaz o obstoju Panonskega morja na Goričkem. To je pred približno 16 milijoni let prekrivalo skoraj celotno območje, razen najvišjih delov na severozahodu. Zaradi dvigovanja ozemlja osrednje Slovenije kot posledice podrivanja Afriške plošče pod Evrazijsko, se je tudi sicer relativno plitvo morje začelo umikati proti vzhodu. Reke so morje dodatno zasipavale z rečnimi nanosi peska in proda. Panonsko morje je pred 4,7 milijona let presahnilo. Školjčni apnenec se je uporabljal pri gradnji stavb, z malo raziskovanja ga lahko najdemo tudi v zidovih gradu Grad. 


Vidne sledi školjk v školjčnem apnencu   M. Podletnik

Nad Ledavskim jezerom je bil najden mlečni zob predhodnika slona, dinoterija. Do 3 metre visoka žival z rilcem in okli, obrnjenima navzdol, se je prehranjevala z listi in mladimi drevesnimi poganjki. V Moščancih je bil najden zob kočnik mastodonta, prav tako enega od predhodnikov današnjih slonov iz reda trobčarjev. Oba sta po območju današnjega KP Goričko živela pred približno 4 milijoni let.