Minerali

Goričko se ne more ponašati s številnimi nahajališči kristalov in mineralov, ampak z malo vztrajnosti in potrpežljivosti lahko najdemo lepe, posebne ter tudi za slovenski prostor redke minerale.

Olivin je silikatni mineral železa s kemijsko sestavo (Mg,Fe)S2xSiO4, ki ga lahko najdemo v obliki nodul v opuščenima kamnolomoma bazaltnega tufa pri Gradu. Kamnina bazaltni tuf je vulkanskega izvora. Prav v velikih globinah in visokem pritisku so iz magme nastali kristali minerala olivina. Nodule so sestavljene iz več sto 1-2 mm velikih kristalov rumeno do olivno zelene barve. Barva je odvisna od vsebnosti železa in magnezija - bolj kot je olivno zelen, večja je vsebnost železa. 
V kamnolomih bazaltnega tufa lahko najdemo tudi kalcit, ki se nahaja v obliki majhnih geod. Kristali dosežejo velikost do 0,5 cm. Do 1 cm veliki posamezni kalcitni kristali, imenovani tudi "pasji zob", se pojavljajo skupaj s philipsitom. Tudi ta je dokaj pogost mineral. Zelo redek je avgit iz skupine piroksenov. 

Pirit je eden pogostejših sulfidnih mineralov, ki ga lahko najdemo v skrilavcih v kamnolomu Sotinskega brega. Mineral nastopa v obliki lepo oblikovanih 0,5 cm velikih kock kovinsko zlate barve, zaradi česar mu pravimo tudi "lažno zlato". Sestavljata ga železo in žveplo. V kamnolomu v Sotini lahko v obliki majhnih kristalov najdemo tudi dolomit in ankerit, ki nastopata kot oprh na kamnini.