Minerali

Na Goričkem so nahajališča kristalov in mineralov redka. Z malo vztrajnosti in potrpežljivosti pa vendarle najdemo lepe, posebne ter tudi za slovenski prostor redke minerale.

Olivin je magnezijev – železov silikat s kemijsko sestavo (Mg,Fe)S2xSiO4, ki ga lahko najdemo v nodulah v opuščenih kamnolomih bazaltnega tufa pri Gradu. Bazaltni tuf je vulkanskega izvora. V velikih globinah in visokem pritisku so iz magme nastali kristali minerala olivina. Nodule so sestavljene iz več sto 12 mm velikih kristalov rumeno do olivno zelene barve. Delež železa in magnezija v posameznih primerkih niha, značilno olivno zeleno barvo pa ustvarjajo sledi niklja.


Olivin   K. Malačič

V kamnolomih bazaltnega tufa lahko najdemo tudi kalcit, ki se nahaja v obliki majhnih geod – zaprtih votlinic v kamninah. Kristali dosežejo velikost do 0,5 cm. Do 1 cm veliki posamezni kalcitni kristali, imenovani tudi "pasji zob", se pojavljajo skupaj s philipsitom. Tudi ta je dokaj pogost mineral. Zelo redek je avgit iz skupine piroksenov. 

Pirit je eden pogostejših sulfidnih mineralov, ki ga lahko najdemo v skrilavcih v kamnolomu Sotinskega brega. Mineral nastopa v obliki lepo oblikovanih 0,5 cm velikih kock kovinsko zlate barve, zaradi česar mu pravimo tudi "lažno zlato". Sestavljata ga železo in žveplo. V kamnolomu v Sotini lahko v obliki majhnih kristalov najdemo tudi dolomit in ankerit, ki nastopata kot oprh na kamnini.


Pirit   K. Malačič

V silikatnih sedimentih bomo v več barvah brez težav lahko opazili kremen, ki je verjetno najpogostejši mineral Goričkega. Značilen je po svoji izjemni trdoti, zaradi česar lahko razi steklo. Med silikatnimi sedimenti bomo pogosto naleteli tudi na lesketajočo se sljudo.