Kamnine

Goričko pretežno sestavljajo sedimentne kamnine, ki so jih skozi dolga tisočletja nanesle reke in potoki. Med posebnostmi izstopa vulkanski tuf z olivinovimi nodulami magmatskega izvora. Med sedimentnimi kamninami prevladujejo prodi, peski in glina. Zanimivi in gospodarsko pomembni so kremenovi peski in prodi. 

Najstarejše kamnine na območju KP Goričko, stare več kot 500 miljonov let, se pojavljajo na območju Sotinskega in Rdečega brega na severozahodnem delu. Gre za filitoidne skrilavce, ki so metamorfne kamnine. Za te kamnine je značilno, da so nastale bodisi iz magmatskih ali sedimentnih kamnin globoko v notranjosti Zemlje pri zelo visokih temperaturah in pritisku tako, da se spremeni (preobrazi) njihova strukturna, mineralna ali kemijska sestava. Filitoidni skrilavci so nastali s preobrazbo sedimentnih kamnin. Na območju Sotinskega brega je aktiven kamnolom, kjer skrilavce izkoriščajo kot tehnični kamen v gradbeništvu. V skrilavcih je mogoče najti mineral pirit z zlato obarvanimi kristali.