Ptice

Ptice so med najbolj raziskanimi skupinami živali. Na območju KP Goričko gnezdi 120 od 220 v Sloveniji gnezdečih vrst ptic. Med njimi so številne ogrožene in v Sloveniji redke.
V letu 2014 je na zahodu KPG prvič po desetih letih ponovno gnezdil par zlatovrank (Coracias garrulus). Ta nekoč pogosta ptica širokih dolin je zaradi intenzifikacije kmetijstva v 70. letih začela izginjati po celi Sloveniji. Podobna usoda na žalost grozi številnim drugim pticam, ki jih lahko zaradi ohranjene kulturne krajine  na Goričkem še lahko opazimo. V zadnjem obdobju se je na Goričko vrnil čebelar (Merops apiaster), v starih hišah še gnezdi nekaj čukov (Athene noctua). Redek je veliki strnad (Emberiza calandra). Zaraščanje površin na Goričkem očitno ustreza rjavi penici (Sylvia communis), močvirski trstnici (Acrocephalus palustris), pisani penici (Sylvia nisoria) in mlinarčku (Sylvia curruca), katerih število je v porastu. V sadovnjakih na zahodnem delu gnezdi pogorelček (Phoenicurus phoenicurus). Med zanimivimi, a redkimi gnezdilkami, je tudi podhujka (Caprimulgus europaeus).  

Več informacij v monografiji Ptice Goričkega. 

Vodne ptice

Jezera in potoki so bivališče redkih vrst ptic.

Gozdne ptice

Gorički gozdovi so življenjski prostor črne žolne, sršenarja in črne štorklje. 

Ptice kulturne krajine

V skupino ptic kulturne krajine prištevamo vrste, ki so življenjsko vezane na kulturno kmetijsko krajino. Rumenega s...

Varstvo ptic

Ptice so ena od najbolj ogroženih skupin živali, saj je veliko vrst zelo občutljivih na spremembe njihovega življ...