JAVNI ZAVOD

9. oktobra 2003 je Goričko postalo zavarovano območje narave in ga od takrat varujemo kot Krajinski park Goričko. Januarja 2004 je bil ustanovljen Javni zavod Krajinski park Goričko s sedežem v gradu Grad, s katerim od leta 2005 tudi upravlja. Javni zavod zaposluje strokovnjake, katerih glavne naloge so: skrb za ohranjanje takšne rabe zemljišč, izvajanje dejavnosti in posegov, ki varujejo naravne vrednote in biotsko raznovrstnost; ohranjanje stanja v prostoru, ki zagotavlja ugodno stanje ogroženih rastlinskih in živalskih vrst; ohranjanje za park značilne mozaične krajine in naloge, ki varujejo naravne vrednote in ohranjajo biotsko raznovrstnost ter krajinsko pestrost in so v skladu z načrtom upravljanja parka.

Javni zavod Krajinski park Goričko

Javni zavod Krajinski park Goričko je po pooblastilu vlade upravljavec zavarovanega območja narave in deluje v javn...

Neposredni nadzor v naravi

Nadzor na območju Krajinskega parka izvaja Javni zavod Krajinski park Goričko.  

Projekti

Javni zavod Krajinski park Goričko del aktivnosti namenja prijavi in izvedbi projektov, ki jih razpisujejo raznovrst...

Kolektivna blagovna znamka Krajinski park Goričko

K varovanju narave in kulturne pestrosti območja prispevajo prebivalci parka, rokodelci, kmetje in ponudniki storite...

Za šolarje

Znanje je zaklad, ki venomer spremlja svojega lastnika. O naravi se največ naučimo med raziskovanjem le-te. Mlajše...

Javni razpisi

Objave razpisov Javnega zavoda Krajinski park Goričko za prosta delovna mesta, javna naročila za nakup opreme in iz...