KULTURA

Identiteta prostora se odslikava v prostoru, materialnih dobrinah ter načinu življenja ljudi skratka v snovni in nesnovni kulturni dediščini. Dediščina naših prednikov je najbolj prepoznavna v sakralnih objektih, tehnični dediščini ter obeležjih, ki so bila postavljena v spomin na izjemne ljudi in dogodke. Ljudje, s svojim načinom življenja, ohranjanjem dediščine in izročila ter ustvarjalnostjo dajejo dušo tej mozaični krajini. Kulturna dediščina na območju Krajinskega parka Goričko obiskovalcem ponuja izjemne arhitekturne spomenike, še žive tradicionalne obrti in dejavnosti ter prepoznavno kulinarično dediščino.

Za kulturno dediščino skrbi Ministrstvo RS za kulturo medtem ko ravnanje z njo določa Zakon o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1). Nepremično kulturno dediščino določa Pravilnik o registru kulturne dediščine, lokacije kulturnih spomnikov in dediščine ter prvane režime varstva lahko raziščete na Interaktivni karti.

Kulturni spomeniki v Krajinskem parku Goričko na zemljevidu.

Zgodovina območja

Območje Goričkega je bilo skozi svojo zgodovino vedno bolj ali manj poraščeno z gozdovi in zato nikoli gosto nasel...

Stavbna dediščina

Na območju Goričkega so sledi bivanja znane že iz prazgodovinskih obdobij, antike in zgodnjega srednjega veka. V 9...

Tradicionalne obrti in dejavnosti

Tesna povezanost z naravo in njenimi danostmi se je in se še odraža v vsakdanjem življenju Goričancev. Poleg polje...

Kulinarika

Kulinarika preprostega goričkega človeka je bila sestavljena iz sezonsko pridelanih sestavin. Vsakodnevna kuhinja j...

X

GRAJSKI BAZAR

Grad na Goričkem 12. 10., 10.00-16.00