Izjava o dostopnosti

Dostopnost

Zaposleni v Javnem zavodu Krajinski park Goričko se zavezujemo, da bomo omogočali dostopnost osrednjega spletišča Krajinskega parka Goričko v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij vsem uporabnikom.

Izjava o dostopnosti

Ta izjava o dostopnosti se nanaša na spletišče www.park-goricko.org.

Za zagotavljanje zahtev glede dostopnosti so bile sistemsko zagotovljene nekatere prilagoditve, kot so:

 • odzivno oblikovanje (prilagajanje postavitve vsebine ločljivosti zaslona),
 • prikaz vsebin za uporabnike podpornih tehnologij (na primer: bralnike zaslona, brajevo vrstico), za obiskovalce Pot metuljev v Motvarjevcih
 • navigacija s tipkovnico (prilagoditev za uporabnike, ki ne morejo uporabljati miške),
 • ustrezni barvni kontrasti (med besedilom in ozadjem),
 • predvidljivo delovanje spletišča,
 • omogočeno je opremljanje slik z nadomestnim besedilom,
 • omogočena je uporaba različnih ravni naslovov.


Stopnja skladnosti

Spletišče www.park-goricko.org je delno skladno z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij zaradi spodaj navedenih izjem.

Nedostopna vsebina

Dostopnost spletišča www.park-goricko.org nenehno spremljamo in sproti izboljšujemo posamezne elemente dostopnosti. Kljub temu nekatere objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.

Primeri takih vsebin so:

 • skenirani dokumenti v PDF obliki zapisa,
 • programsko generirani dokumenti (npr. letni programi dela, letna poročila),
 • različne kompleksne tabele s podatki,
 • številne fotografije rastlin, živali, kulturne dediščine, zemljevidov 


Priprava izjave o dostopnosti

 • Ta izjava je bila pripravljena 22. junija 2022 na podlagi samoocene.
 • Izjava je bila nazadnje pregledana 19. aprila 2023.


Povratne in kontaktne informacije

Zaradi zelo pogostih posodobitev vsebin lahko obiskovalci pri brskanju po spletišču  www.park-goricko.org kljub prizadevanjem, da bi bile vse spletne strani čim bolj dostopne in uporabnikom prijazne, občasno naletijo na težave z dostopnostjo.
Obvestilo o morebitnih primerih neskladnosti objav z določili Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij in zahteve po posredovanju informacij v dostopni obliki lahko pošljete po navadni ali elektronski pošti na naslov Javnega zavoda Krajinski park Goričko, ki je to vsebino objavil.

Za strani, kjer podatek o vsebini ni naveden, se lahko obrnete na:

Javni zavod Krajinski park Goričko
Grad 191
9264 Grad

Prikaži na zemljevidu

T: 02 551 88 61
E: park.goricko@siol.net

Odgovor boste prejeli v roku osmih dni od prejema obvestila oziroma prošnje. Če v tem roku ne bomo mogli podati ustreznega odgovora, vam bomo sporočili, kdaj bo odgovor podan in razloge za zakasnitev odgovora.

Izvršilni postopek

V primeru, da ugotovite odstopanja od določil Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, lahko podate prijavo inšpektorjem za informacijsko družbo po navadni ali elektronski pošti na naslov:

Inšpektorat Republike Slovenije za informacijsko družbo

Davčna ulica 1
1000 Ljubljana

T: 01 555 58 48
E: gp.irsid@gov.si