Osebna izkaznica

S septembrom 2021 je DOPPS skupaj s štirimi partnerji, med njimi JZ KP Goričko pričel izvajati projekt LIFE for Seeds, ki ga sofinancirata EU in Sigrid Rausing Trust iz Velike Britanije.

Vsebina projekta

V projektu nameravamo shraniti 12.000 vzorcev semen (akcesij) vsaj 300 vrst rastlin z omenjenih treh habitatnih tipov.

Novice projekta

V novicah berite o najnovejšem dogajanju v okviru projekta.