Nemzetközi együttműködés

Goričko-Raab-Őrség három határon átnyúló park

A Goričko Tájvédelmi Park, a Raab Natúrpark és az Őrség Nemzeti Park képviselői közötti az  együttműködésről szóló partnerséget először 2006. május 21-én írták alá. Az Őrségi Nemzeti Park kezdeményezésére 2009. május 24-én kiegészítést írtak alá az együttműködésről. A GreenExercise projekt eredményeként, nyomtatott formában is kézbevehető a  Parkok területéről és igazgatóságaikról szóló térkép a vár Látogatóközpontjában
A partnerség keretében a partnerek főként a természetvédelem és a fenntartható fejlődés területén megvalósuló, határokon átnyúló projekteken keresztül történő forrásszerzés területén fejti ki tevékenységét. Oktatási területen nemzetközi alkotóversenyeket szerveznek az általános iskolák alsó tagozata számára, amely minden évben három ország gyerekeinek találkozójával zárul valamelyik parkban.

Határokon átnyúló partnerség és a megállapodás aláírása

A határon átnyúló természeti és tájpark létrehozása, amelynek célja a táj természeti és kulturális értékeinek három határon átnyúló megőrzése és védelme, dr. Wilfried Hicke, bírósági tanácsos és a tartományi kormányszolgálat igazgatóhelyettese, valamint Csoknyai Peter, az Osztrák – Magyar Bizottság a Neusiedler See (Fertő-tó) - Seewinkel Határon Átnyúló Natúrpark létrehozásával foglalkozó osztrák - magyar bizottság bírósági tanácsosa és regionális igazgatója kezdeményezése révén indult el. Szlovénia, Ausztria és Magyarország közös határtérségét a természeti és kulturális értékek kivételes sokfélesége különbözteti meg. Az értékek megbecsülésének jeleként három ország, az adott országok jogszabályi hátterét figyelembe véve alapította meg az Őrség Nemzeti Parkot, a Raab Natúrparkot és a Goričko Tájvédelmi Parkot.

Magyar oldalon Szentgyörgyvölgy környékét már 1976-ban, az Őrség területét pedig 1978-ban védelem alá helyezték. Az Őrség-Vendvidék Natúrpark-Szlovén Rába-vidék Natúrpark 1998-ban, a Kerkamente Natúrpark 1996-ban jött létre. Két védett természeti terület egyesítésével, a Szentgyörgyvölgyi és Őrség Tájvédelmi Körzetből hozták létre 2002-ben az Őrségi Nemzeti Parkot.
Az osztrák oldalon a Dél-Burgenland - Burgenland régióban található Raab Natúrparkot 1996-ban hozták létre. A három országhatáron átnyúló park osztrák oldalán, a Rába folyó mentén található természeti parkra a sokszínű kulturális táj jellemző. A terület a Neuhaus dombjaitól a Doiber-patak és a Rába folyó völgyein át egészen a Henndorf-dombságig húzódik, és a történelmileg fontos Schlöβlbergnél, Modinci / Mogersdorfban ér véget. A „Verein zur Förderung des Naturpark Raab” - a hét önkormányzatból álló Raab Natúrpark Fejlesztéséért Egyesület célja az apró szerkezetű mezőgazdasági területek táji sokszínűségének és kivételességének megőrzése, valamint a fenntartható turizmus formáinak népszerűsítése. A park célja, hogy a természeti és kulturális örökség kincseit közelebb hozza a lakosokhoz és a látogatókhoz is.

A szlovén oldalon 2003-ban hozták létre a Goričko Tájvédelmi Parkot. A tájvédelmi park az osztrák és a magyar határ között húzódik egészen a délen elterülő Mura síkság feletti Ledavska teraszig. A területet változatos kulturális táj jellemzi, számos, fragmentált vagy széttagolt természetes élőhellyel, számos növény- és állatfajjal, amelyeket az Európai Közösség irányelvei védenek a Natura 2000 területek hálózatában.
Az IUCN – International Union for Conservation of Nature – feltételeivel összhangban e terület természetes és kulturális értékeinek megőrzése mindhárom partner közös célja

Az együttműködés céljai:

• közös fellépés a természeti és kulturális értékek védelmében,
• közös rendezvények tervezése és megvalósítása,
• közös publikációk és weboldalak tervezése és közzététele,
• közös turisztikai tevékenységek szervezése,
• közös népszerűsítés,
• az erdei iskolákban természetvédelem és a környezeti pedagógia témáról folyó oktatás
• az élőhelyek helyreállításának előkészítése és megvalósítása,
• együttműködés az Európai Zöld Öv kezdeményezésben.

Az együttműködés szervezeti alapjai:
A három park képviselőiből álló munkacsoport évente kétszer ülésezik. Az üléseket a park igazgatóságai rotációs alapon szervezik meg. A meghívó park felelős a találkozó előkészítéséért és lebonyolításáért. A vendéglátó park jegyzőkönyvét ír a találkozókról és továbbítja azokat a másik két partnernek.

Tevékenységek az együttműködés keretei közt:

• közös célok és programok támogatása a regionális, helyi és európai szintű politikai képviselőkkel,
• a lakosok és a nem kormányzati szervezetek bevonása az aktív természetvédelembe, az terület használóinak érdekeinek összehangolása, és természetismereti szemléletformálás,
• a lakosság bevonása az idegenforgalom fejlesztésébe és a térségbeli értékekkel kapcsolatos szemléletformálása,
• a társadalmi és nemzeti hagyományok, a hagyományos gazdálkodási formák és a tipikus népi mesterségek megőrzése és kölcsönös közvetítése a lakossággal együttműködve,
• a tájspecifikus népi építészet közös értékeinek megőrzése dokumentumanyagok gyűjtésével és fejlesztési programok bevezetésével,
• kölcsönös támogatás a projektek tervezésében és a pályázatok benyújtásában az egyes kormányok és az Európai Unió által közzétett pályázatokon.

A megállapodást Windisch Minihofban írták alá, 2006. május 21-én Galéria  

A Raab Natúrpark képviselője, Willi Thomas, az Őrségi Nemzeti Park igazgatója, dr. Markovics Tibor és a Goričko Tájvédelmi Park igazgatója, Janko Halb írták alá a megállapodást.
Az együttműködés bővítése

2009-ben módosították a megállapodást. Az Őrségi Nemzeti Park és új igazgatója kezdeményezte a kiegészítést és a partneri együttműködési nyilatkozat aláírását. A meglévő partnerséget a következő feladatokkal egészítették ki:

• a határokon átnyúló vízfolyások halállományainak közös kutatása
• a vidra populáció közös kutatása és összeírása
• közös program a szalakóta védelmére
• ha Szentgotthárdon mellett hulladékégetőt létesítenének, a környezeti hatások közös nyomon követése

A levelet az Őrségi Nemzeti Park igazgatója, dr. Markus Ferenc, a Raab Natúrpark Fejlesztéséért Egyesület elnöke és Neuhaus ob Klavšnem potoku önkormányzat polgármestere, Helmut Sampt, valamint a Goričko Tájvédelmi Park igazgatója, Janko Halb írta alá.
Az IUCN által 2011-ben publikált Crossing borders for nature: nature: European examples of transboundary conservation (A határokon átnyúló természetvédelem európai példái) című kiadvány a 39–41. oldalon ismerteti a Három Országhatáron átnyúló Park működését.