Poročila in publikacije

PUBLIKACIJE PROJEKTA:

1. Bats in Goričko. JZ KPG, 2019. Zloženka.  

1.a. Netopirji na Goričkem. JZ KPG, 2020. Zloženka. 

 

POROČILA: 

NETOPIRJI

Poročilo o pregledu možnih zatočišč navadnega in dolgokrilega netopirja. CKFF, 2018. 

Poročilo o malih podkovnjakih (Rhinolophus hipposideros) na kotišču v stari šoli v Kančevcih v letu 2018. CKFF, 2018.  

Poročilo o razmnoževalnem uspehu navadnega netopirja (Myotis myotis) v območju Natura 2000 Goričko, CKFF, 2019, Vmesno poročilo za leto 2019

PTICE

Poročilo o popisu 120 naključnih točk za hribskega škrjanca Lullula arborea na Goričkem v letu 2018. DOPPS, 2018.

Poročilo o ugotavljanju rabe habitata hribskega škrjanca Lullula arborea za določitev varstveno prioritetnih površin na območju Natura 2000 Goričko v letu 2018.  DOPPS, 2018.

Poročilo o ugotavljanju rabe habitata hribskega škrjanca Lullula arborea na območju Natura 2000 Goričko v letu 2019. DOPPS, 2020. 

METULJI

Popisi za pogodbeno ali skrbniško varstvo populacij in spremljanje učinkovitosti ukrepov za travniškega postavneža (Euphydryas aurinia) na območju Natura 2000 Goričko v okviru projekta Gorička krajina. CKFF, 2018.

Poročilo o stanju populacij travniškega postavneža (Euphydryas aurinia) na izbranih travnikih na območju Natura 2000 Goričko v letu 2019. CKFF, 2019. 

Poročilo o analizi stanja travniškega postavneža (Euphydryas aurinia) na izbranih travnikih na območju Natura 2000 Goričko v 2019. CKFF, 2019. 

Poročilo o analizi stanja temnega (Phengaris nausithous in strašničinega mravljiščarja (P. teleius) na izbranih travnikih na območju Natura 2000 Goričko v letu 2018. CKFF, 2018.

Poročilo o analizi stanja strašničinega (Phengaris teleius) in temnega mravljiščarja (Phengaris nausithous) na izbranih travnikih na območju Natura 2000 Goričko v letu 2019. CKFF, 2019. 

HROŠČI

Popis glavatih vrb za namene sklepanja pogodbenega varstva za puščavnika na območju Natura 2000 Goričko v okviru projekta Gorička krajina. Vrezec, 2018.

HABITATNI TIPI

Določitev travniških habitatnih tipov in stanja ohranjenosti na območju Natura 2000 Goričko v okviru projekta Gorička krajina. FNM, 2018.

Določitev travniških habitatnih tipov in stanja ohranjenosti na območju Natura 2000 Goričko v okviru projekta Gorička krajina. Poročilo o lastnostih dodatnih parcel (sezona 2019). FNM, 2019.


MEDIJSKE OBJAVE: 

Ali na Goričkem še pojejo zelo redki hribski škrjanci? Vestnik, 22.4.2018. 

Varovanje biodiverzitete po kohezijsko. Radio Študent, 5.6.2019 

Na Goričkem boljše razmere za ogrožene živali in razstava o netopirjih. STA, 13.9.2019

Na Goričkem želijo ohraniti ali izboljšati pogoje za življenje za dve vrsti ptic. Pomurec, 14.9.2019 

Ustvariti boljše pogoje življenja za ptice, metulje in hrošče ter netopirje na Goričkem. Vestnik, 14.9.2019 

Netopirji v Sloveniji - oddaja O živalih in ljudeh, RTV SLO 21.9.2019 

Prispevka TV AS