Pravno obvestilo

Lastnik spletnega mesta

Javni zavod Krajinski park Goričko

Grad 191, 9264 Grad

E- pošta: park.goricko@siol.net

Telefon: +386 2 551 88 61

 

Transakcijski račun: 01100-6000010208

Matična številka: 1930621

Identifikacijska številka za DDV: SI 84837730

 

Spletno mesto je last Javnega zavoda Krajinski park Goričko.

Vse informacije in podatki, ki so dosegljivi uporabniku na spletnih straneh Javnega zavoda Krajinski park Goričko so samo in zgolj informativne narave in nimajo pravnih posledic, razen v primerih, kjer je to eksplicitno navedeno (npr. cenik, ipd.).

Vse informacije v obliki besedila, fotografij, risb ali drugih grafik, vsebovane na teh spletnih straneh, so avtorsko zaščitene ali pad druge oblike zaščite intelektualne lastnine. Dokumenti, objavljeni na teh spletnih straneh se lahko razmnožujejo le v nekomercialne namene. Dokumentov se ne sme spreminjati ali drugače uporabljati, razen tako, kot je to določeno v tem besedilu. Dokumenti morajo ohraniti tudi vsa navedena opozorila o avtorskih ali drugih pravicah. Dokumentov, objavljenih na teh spletnih straneh, se ne sme prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati v komercialne namene brez izrecnega pisnega dovoljenja Javnega zavoda Krajinski park Goričko.

Na vsaki reprodukciji ali primeru vsebine teh spletnih strani mora biti znak oz. zapis: Javni zavod Krajinski park Goričko – Vse pravice pridržane. Prav tako je prepovedano objavljanje logotipa Javnega zavoda Krajinski park Goričko na drugih spletnih mestih brez pisnega dovoljenja Javnega zavoda Krajinski park Goričko.

Fotografije in druge grafike spletnega mesta niso na voljo za kakršnekoli tržne namene. V primeru uporabe fotografij ali drugih grafik za različne oblike nekomercialne rabe (izobraževanja, ozaveščanje, obveščanje, predstavitev, promocijo krajinskega parka) je potrebno upoštevati še naslednje pogoje:

a) Fotografija/grafika mora biti označena z imenom Krajinski park Goričko,

b) Razvidno mora biti zapisano ime avtorja in naslov fotografije/grafike. 

Fotografije na spletni strani so avtorsko delo naslednjih fotografov: Branko Bakan, Stanislava Dešnik, Gregor Domanjko, Tomo Jeseničnik, Lado Klar, Tomaž Koltai, Kristjan Malačič, Milan Merklin, Jure Novak, Alen Ploj, Mojca Podletnik, Jože Pojbič, Dejan Rocner, Črt Slavec, Nuša Vegi Kalamar, Eva Tivadar, Alexander Voda, Marko Zabavnik

Risbe na spletni strani so avtorsko delo naslednjih ustvarjalcev: Jurij Mikuletič, Anita Pertoci

Avtor zvočnih posnetkov oglašanja živalskih vrst je dr. Tomi Trilar, Slovenski arhiv živalskih zvokov, Prirodoslovni muzej Slovenije.
Podpornik Javnega zavoda Krajinski park Goričko:

                       


Informacije na spletnih straneh Javnega zavoda Krajinski park Goričko so pripravljene za uporabo izključno v informativne in splošno izobraževalne namene.

Javni zavod Krajinski park Goričko si pridržuje pravico, da lahko brez predhodnega opozorila spremeni vsebino teh spletnih strani kadarkoli, na kakršenkoli način in ne glede na razlog. Javni zavod Krajinski park Goričko tudi ne prevzema odgovornosti za kakršnekoli posledice takšnih sprememb.

Javni zavod Krajinski park Goričko ni odgovoren za občasno nedelovanje strani, morebitno netočnost informacij in tudi ne za morebitno škodo nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij.

Javni zavod Krajinski park Goričko in druga pravna ali fizična oseba, ki so sodelovale pri nastanku in izdelavi teh spletnih strani, tudi ne odgovarjajo za škodo, ki bi izhajala iz dostopa do, uporabe ali nezmožnosti uporabe informacij na teh spletnih straneh ali za kakršne koli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

Niti Javni zavod Krajinski park Goričko niti katerakoli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi teh spletnih strani, v nobenem primeru zato ne odgovarja za kakršnokoli škodo, ki bi izhajala iz ali bi bila v zvezi z obstojem, dostopom do in/ali uporabo teh spletnih strani in/ali informacij, ki jih te spletne strani vsebujejo in/ali zaradi nemožnosti uporabe informacij na teh spletnih straneh in/ali kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini, ne glede na to, če so bili obveščeni o možnosti take škode.

Vstop v katerokoli področje spletnih strani Javnega zavoda Krajinski park Goričko pomeni, da se strinjate z vsemi omejitvami in pogoji, navedenimi tukaj. Če se ne strinjate z vsemi, vas prosimo, da teh strani ne uporabljate. Priporočamo vam, da občasno obiščete našo stran in ponovno pregledate veljavne Pogoje za uporabo oziroma Pravne informacije, saj vas le-te obvezujejo.