Emlékművek

Fehér-kereszt A Grad-Kruplivnik út mentén található a pestis-oszlop, amelyet a helyiek Fehér-keresztnek hívnak. A négyzet alaprajzú magas oszlop, alacsony, félkörben záruló fülkéivel és piramis alakú tetőcserepes tetővel a 17. vagy a 18. századból származik. 1740 körül gyógyíthatatlan pestisjárvány pusztított. A számos ember halálát okozó járvány emlékére, oszlopszerű emlékjelet emeltek. 


Fehér-kereszt   L. Klar

A Hodoš 83. szám alatti portán található a jellegzetes pannon favázas gémeskút, amelyből a vizet gémmel merik ki. A kút a 19. századból származik. (Forrás: www.pannon-pleasure.eu)

Az őrtornyok a félmúltról tanúskodó történelmi emlékek, az egykori Vasfüggöny mentén zajló életet idézik fel. A kulturális tájban megbúvó hodosi 15 méter magas őrtorony és a kapornaki, téglából épült őrtorony tetejére a torony belsejében lévő lépcső vezet fel. A tornyon lőrések is felfedezhetők. A kapornaki őrtorony Szlovénia keleti részén az egyetlen fennmaradt ilyen jellegű téglaépítvény. (Forrás: https://www.muravidek.re)


Forrás: https://www.muravidek.re

Szlovénia, Ausztria és Magyarország határán Trdkova közelében 1924-ben piramis alakú hármashatárkövet emeltek. A szlovén oldalon az 1998-as nemzetközi találkozón hársfát ültettek, 1993-ban pedig felhelyezték a szlovén címert. A hármashatárt jelző emlékműhöz mindhárom országból fel lehet jutni. A 388 m magas földrajzi pont Szlovénia ÉK részén Szlovénia, Ausztria és Magyarország hármashatárán található. Ma a gyalogosokat és a kerékpárosokat pihenőhely várja a közelben, hársfák kellemes árnyékban. A legközelebbi parkolótól a gyalogút egy erdei tanösvényen vezet, ahol különösen nyáron jólesik a séta.


Hármashatár   L. Klar

Két belga tudós 1934-es sztratoszféra-ballonnal való landolásának helyét jelöli Mirko Bratuša szobrászművész Ženavljében álló alkotása. A felirata: „1934. augusztus 18-án ezen a helyen landolt lebegő tüneményünk. Max Cosyns és Nere van der Elstben.”


Sztratoszféra-léggömb emlékműve   L. Klar

Küzmič Miklóš szülőháza Dolnje Slaveče-ben, Kukojca falucskában, 1737-ben (szeptember 15. körül) született az első prekmurjei katolikus író, Mikloš Küzmič (magyarul Küzmics Miklós). Római katolikus pap volt, imakönyvek szerzője, bibliafordító, elkötelezett hazafiként nemzeti törekvések szószólója és prekmurjei dékán volt. 1763 körül szentelték pappá. Először Gradban káplánkodott, majd haláláig lelkészként szolgált Kančevciben. 1804. április 11-én hunyt el Kančevciben. Hét könyv szerzője, amelyeket az egyházban és az iskolában használtak, közülük a legjelentősebb minden bizonnyal az Ábécéskönyv (Abecednik). Könyveivel a prekmurjei lakosok nemzettudatát próbálta ébren tartani és a helyi nyelvjárás fennmaradását igyekezett elérni. Ma a Dolnje Slaveče faluban található felújított háznak van egy magánkápolnája, falán pedig emléktábla függ, amelyet Mikloš Küzmič születésének 250. évfordulója alkalmából a szlovén lelkészkör állított.

Franc Ivanoczy síremléke A Kančevci temetőben Plečnik építész tervei alapján készült dr. Franc Ivanoczy sírköve. A síremlék nyitott kapuzat alakú, a kapu tetején található felirat: dr. Franc Ivanoczy 1857 – 1913, elkötelezett hazafi és nemzete védelmezője. Franc Ivanoczy 1857-ben született Ivanovciban. Az általános iskola és a gimnázium befejezése után teológiát tanult Budapesten. Később Szombathelyen drámatagozaton oktatott professzorként. 1908-tól Tišinán szolgált lelkészként. Kapcsolatba lépett a nemzeti mozgalom képviselőivel, terjesztette a Mohorjeva kiadó könyveit, és kiadta az első prekmurjei dialektusban írt kalendáriumot.

Bodonciban található a Vlaj portán az Ige emléke műemlék, amelyet az első, Bodonciban megtartott evangéliumi istentisztelet emlékére állítottak. Az emlékmű Ignac Meden művész alkotása, és méltó módon emlékeztet a Bodonci evangélikus gyülekezet előző nemzedékei kulturális eredményeire.


Ige emléke műemlék   S. Dešnik

A vanečai Dom borcev in mladine (közösségi ház) Vanečában található a Dom borcev in mladine közösségi ház, ahol a látogatók az 1944-es eseményeket felidéző megújított képkiállításon megismerkedhetnek a prekmurjei nép történetével, mellette az 1991-es függetlenségi háborúról szóló kiállítás idézi fel a Prekmurjében zajló eseményeket. Megtekinthető Franc Küzmič, A halál markában című audio-video bemutatója.