Prosto delovno mesto VISOKI NARAVOVARSTVENI SVETNIK - M/Ž – nadomeščanje prerazporejenega delavca

Na podlagi Zakona o javnih uslužbencih in Zakona o delovnih razmerjih
Javni zavod Krajinski park Goričko objavlja prosta delovna mesta (za določen čas)

1. VISOKI NARAVOVARSTVENI SVETNIK - M/Ž –nadomeščanje prerazporejenega delavca

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • Visokošolska univerzitetna  izobrazba (prejšnja), specializacija po visokošolski strokovni (prejšnja) magisterij  po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnja), magistrska izobrazba (2. bolonjska) naravoslovne ali družboslovne smeri VII/2 TR,
 • 8 mesecev delovnih izkušenj,
 • osnovna raven znanja enega svetovnega jezika,
 • zahtevno delo z urejevalniki besedil, zahtevno delo s preglednicami, osnovno

poznavanje operacijskih sistemov in osnovno računalniško oblikovanje,

 • poznavanje predpisov s področja dejavnosti zavoda,

Dodatna potrebna in zaželena znanja za zasedbo delovnega mesta:

 • znanje projektnega vodenja in organizacije,
 • komunikacijske sposobnosti,
 • vozniški izpit kategorije B,
 • opravljen strokovni izpit za opravljanje naravovarstvenega nadzora,
 • usposobljenost na področju varstva naravne in kulturne dediščine, prostorskega in regionalnega razvoja ter razvoja podeželja
 • poznavanje področja zavarovanega območja,
 • celoviti poznavanje področja dela rastlin in živali na območju Krajinskega parka Goričko.

Delovno področje in naloge:

 • koordiniranje strokovnih nalog z različnih področij dela,
 • vodenje, odločanje, nadzor in izvajanje nalog v okviru pooblastil s področja dela oziroma izvajanje aktivnosti s področja mednarodnega sodelovanja,
 • samostojno oblikovanje najzahtevnejših sistemskih, razvojnih in programskih rešitev ter drugih najzahtevnejših strokovnih gradiv,
 • spremljanje stanja in nadzor v prostoru za področje dela z  organiziranjem in vodenjem evidenc,
 • druge naloge po navodilu nadrejene osebe. 

Strokovna usposobljenost kandidatov se bo presojala na podlagi predloženih dokumentov in razgovora. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas - čas nadomeščanja,  zaradi razporeditve delavke iz mesta visokega naravovarstvenega svetnika na drugo delovno mesto – direktorice zavoda in traja do vrnitve delavke na prejšnje delovno mesto (visoki naravovarstveni svetnik) oziroma do izteka mandata od predvidoma 1.9.2019 naprej  s polnim delovnim časom (osem ur /dan).

Prijava mora vsebovati:

-          Pisno vlogo z življenjepisom, euro-pass

-          dokazilo o pridobljeni izobrazbi,

-          dokazilo o znanju tujega jezika,

-          kopija vozniškega dovoljenja,

-          druga dokazila. 

Izbrani kandidat bo delo opravljali na sedežu Javnega zavoda Krajinski park Goričko, Grad 191, 9264 Grad.

Kandidati naj pošljejo  prijave z dokazili  do vključno 29.8.2019 po elektronski pošti na naslov: lidija.bernjak@goricko.info

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 30 dni od objave prostega delovnega mesta.
Informacije o objavi na tel. št. 02 551 88 61 ali 031 354 187  (Lidija Bernjak Sukič)

Direktorica Javnega zavoda, Krajinski park Goričko:

Stanislava Dešnik