Novinarska konferenca in predstavitev projekta Gorička krajina

Petek, 13. september 2019 ob 10.00

Koncertni salon gradu Grad na Goričkem

Informacije: Gregor Domanjko (gregor.domanjko@goricko.info

 

Vabljeni na novinarsko konferenco projekta Gorička krajina s predstavitvijo doslej izvedenih projektnih aktivnosti v projektu Gorička krajina. 

V projektu, v katerem sodelujeta tudi Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije - zavod Murska Sobota in Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, so aktivnosti posvečene izboljšanju stanja ohranjenosti treh travniških habitatnih tipov, treh travniških vrst metuljev, dveh vrst ptic, dveh vrst hroščev ter trem vrstam netopirjev. Več o projektu. Na novinarski konferenci bodo predstavniki projektnih partnerjev predstavili rezultate doslej izvedenih aktivnosti ter predstavili načrtovane aktivnosti v prihodnje. Novinarski konferenci bo sledil ogled izvedenih ukrepov na terenu.