11. Fotografski natečaj Krajinskega parka Goričko

Razpis za 11. Fotografski natečaj Krajinskega parka Goričko 

POIŠČI SRCE V GORIČKI NARAVI IN NARAVA GORIČKEGA IZ MAKRO PERSPEKTIVE

Javni zavod Krajinski park Goričko razpisuje 11. Fotografski natečaj Krajinskega parka Goričko.

Tema natečaja pri kategoriji I je: POIŠČI SRCE V GORIČKI NARAVI; tema se navezuje na kakršnekoli podrobnosti v naravi (kamni, rastline ali deli rastlin, živali) ki po obliki spominjajo na srce. Najboljše fotografije bodo po končani razstavi na gradu Grad svoje stalno razstavno mesto našle v zdravilišču Radenci.

Tema natečaja pri kategoriji II je: NARAVA GORIČKEGA IZ MAKRO PERSPEKTIVE; tema se navezuje makro fotografijo narave (žuželke, pajki, dvoživke, detajli rastlin in živali...)

Na natečaju lahko sodelujejo vsi, ki se ljubiteljsko ali profesionalno ukvarjajo s fotografijo (razen organizatorjev natečaja in njihovih družinskih članov ter članov žirije). Fotografi so glede na starost razdeljeni v dve kategoriji:

Kategorija I: Učenci osnovni šol

Kategorija II: Mladostniki in odrasli

POGOJI ZA SPREJEM FOTOGRAFIJ:

  • fotografija mora biti posneta na območju Krajinskega parka Goričko (ob poslani fotografiji mora biti naveden naslov fotografije in kraj fotografiranja - glej prijavnico),
  • fotografija je lahko stara do 10 let (ob poslani fotografiji mora biti naveden datum nastanka fotografije),
  • fotografija mora imeti izvorno ločljivost minimalno 1600 x 1200 svetlobnih točk (pixlov),
  • fotografija je lahko posneta v barvni ali črno-beli tehniki in mora biti zapisana v JPG formatu,
  • fotografija mora ustrezati temi razpisanega natečaja,
  • vsak posameznik lahko odda največ pet (5) fotografij,
  • ob fotografijah (lahko ena za vseh pet fotografij) mora biti priložena izpolnjena prijavnica (v priponki na spletni stran,

PRIJAVA NA NATEČAJ IN NAČIN ODDAJE FOTOGRAFIJ:

Fotografije in izpolnjeno prijavnico pošljite po e-pošti na naslov: kristjan.malacic@goricko.info ali CD/DVD mediju na naslov: Javni zavod Krajinski park Goričko, Grad 191, 9264 Grad, s pripisom: 11. Fotografski natečaj Krajinskega parka Goričko.

Žirija bo ocenila fotografije, ki bodo prispele na sedež zavoda najkasneje do 15. 9. 2019   


AVTORSTVO FOTOGRAFIJ

Udeleženci natečaja jamčijo, da so avtorji poslanih fotografij.

Avtorji poslanih fotografij s sodelovanjem na nagradnem natečaju dovoljujejo, da razpisovalec natečaja (Javni zavod Krajinski park Goričko) fotografije uporablja za različne namene v svojih promocijskih gradivih (brošure, zloženke, spletne strani..), za razstavo v grajskih prostorih ali širše na območju parka.

Razpisovalec fotografskega natečaja se zavezuje, da bo vsaka objavljena fotografija avtorsko označena.

IZBOR FOTOGRAFIJ IN OTVORITEV RAZSTAVE

Iz vsake kategorije bo izbranih najmanj 20 fotografij, ki bodo javnosti predstavljene na razstavi.

Najboljše fotografije iz vsake kategorije bodo nagrajene.

Izbor fotografij bo izvedla tričlanska žirija.

Otvoritev razstave, razglasitev zmagovalnih fotografij in podelitev nagrad bo 20. 9. 2019 ob 16.00 na gradu Grad. Razstava fotografij bo na ogled do 31. 11. 2019.

Informacije: Kristjan MalačičT: 02 551 88 68, M: 041 670 956, 
e-pošta: kristjan.malacic@goricko.info