Organi upravljanja JZ KPG

Svet Javnega zavoda Krajinski park Goričko

Najvišji organ upravljanja je svet zavoda, v katerem so predstavniki ustanovitelja krajinskega parka, parkovnih lokalnih skupnosti, predstavnik nevladnih organizacij in predstavnik Javnega zavoda Krajinski park Goričko.
Predsednik: Alojz Marn, Ministrstvo za okolje in prostor

Svetniki/ce:
Cvetka Vereš, Ministrstvo za okolje in prostor
Nevenka Rebrica, Ministrstvo za finance
Silvester Kranjec, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Srečko Štajnbaher, Ministrstvo za kulturo
Gregor Černoga, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Stanislav Sraka, Razvojna agencija Sinergija
Cvetka Ficko, Občina Grad
Iztok Fartek, Občina Šalovci
Jože Rituper, predstavnik nevladnih organizacij
Lidija Bernjak Sukič, Javni zavod Krajinski park Goričko

Strokovni svet Javnega zavoda Krajinski park Goričko

Predsednik: Jožef Sedonja, Zavod za varstvo narave Slovenije, OE Maribor
Člani:
Stanislava Dešnik, direktorica Javnega zavoda Krajinski park Goričko
Kristjan Malačič, naravovarstveni nadzornik v Krajinskem parku Goričko
Miran Krivec, Zavod za varstvo kulturne dediščine, OE Maribor
dr. Stanko Kapun, Kmetijsko gozdarska zbornica RS, Zavod M. Sobota

    top