Prosto delovno mesto - čistilka II - M/Ž

Na podlagi Zakona o javnih uslužbencih in Zakona o delovnih razmerjih Javni zavod Krajinski park Goričko objavlja prosto delovno mesto (nedoločen čas)

1. ČISTILKA II - M/Ž

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

  • končana osnovnošolska izobrazba - II TR.

Dodatna zaželena znanja:

  • izražen čut za čistočo in sanitarno neoporečnost prostorov in okolice,

Delovno področje in naloge:

  • čiščenjeprostorov, notranjeopreme in delovnihsredstev,
  • čiščenje in urejanje poslovnih prostorov,
  • druge naloge po navodilu nadrejene osebe.

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, 40 ur na teden.

Prijava mora vsebovati:

  • pisno vlogo z življenjepisom ali e-vlogo z življenjepisom,
  • dokazilo o pridobljeni izobrazbi.

Izbrani kandidat bo delo opravljal na sedežu Javnega zavoda Krajinski park Goričko, Grad 191, 9264 Grad.

Kandidati naj pošljejo prijave z dokazilom do vključno 29.7.2019 na naslov:
Javni zavod Krajinski park Goričko, Grad 191, 9264 Grad oz. po e-pošti: lidija.bernjak@goricko.info

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 45 dni od objave prostega delovnega mesta.                 

Informacije o objavi na tel. št. 02 551 88 61 ali 031 354 187 (Lidija Bernjak Sukič).