Cerkev sv. Martina v Kobilju

Cerkev sv. Martina stoji v središču vasi Kobilje. Razpotegnjena vas Kobilje je na obeh bregovih Kobiljanskega potoka s hišami ob dveh cestah. Vas je hkrati občina in ena najmanjših v Sloveniji. Ponaša se s cerkvijo sv. Martina, ki je bila zgrajena po Jandlovih načrtih leta 1926 kot enoladijska, v prezbiteriju petstranično zaključena historistična zgradba. Okna so zastekljena s kakovostnimi vitraži iz leta 1972, napravljenimi po idejni zasnovi akad. slikarja Staneta Kregarja. V registru kulturne dediščine je cerkev vpisana pod e.št.: 3064 tukaj.

Svoje zavetišče so v cerkvenem zvoniku našli tudi netopirji. Samice vrste navadnega netopirja so namreč našle dovolj miru za porod in vzgojo mladičev ter se, zbrane v velikem številu, žal uvrščajo v skoraj edino porodniško kolonijo v SV Sloveniji. V majhnem parku ob cerkvi raste brek, ki je edinstven in ima status naravne vrednote državnega pomena, saj je po obsegu v prsni višini najdebelejši v Sloveniji. Na Kobilju ga zelo cenijo, saj je njegov list simbol v občinskem grbu. Ob cerkvi so leta 1995 domačini postavili doprsni bronasti kip rojaku patru Pavlu Berdenu (1915– 1981), delo akad. kiparja Mirka Bratuše. Pater se je rodil v Ritlopovi hiši, nedaleč od cerkve, ki je bila obnovljena in je preurejena v središče za obiskovalce kraja. V letu 2012 so s pomočjo evropskih sredstev zgradili kulturno središče, v katerem želijo s kulturnimi dogodki še tesneje povezati ljudi ob meji.