Cerkev sv. Trojice v Gornjih Petrovcih

Cerkev svete Trojice v Gornjih Petrovcih stoji na Nedelskem vrhu (355 m) od nekdaj znanem po vinogradništvu. Že od daleč se razkriva z močnim zahodnim zvonikom, kratko romansko ladjo iz druge polovice 14. stoletja in daljšim poznogotskim prezbiterijem iz 15. stoletja, ki ga odlikujejo imenitni kamnoseški detajli.

Več o sakralnih spomenikih v občini Gornji Petrovci tukaj