Rotunda sv. Nikolaja v Selu

Rotunda sv. Nikolaja stoji v severnem delu vasi Selo in je izjemen spomenik okrogle romanske arhitekture ter gotskega slikarstva. Nastala je v sredini 13. stoletja. Sezidana je iz opeke, zunanjščino pa imenitno razčlenjujejo talni zidec iz vulkanskega tufa od Grada, ritmično razporejene lizene, slikovit podstrešni venec ter stožčasta skodlasta streha. Njen umetnostnozgodovinski pomen dvigajo še kakovostne slikarije na temo pasijona, nastale v začetku 15. stoletja izpod rok slikarja, ki je izhajal iz t. i. »gornještajerske vojvodske delavnice«. Majhno okroglo svetišče v vasici Selo na zarobju vzhodnega Goričkega ima med prekmurskimi umetnostnimi spomeniki prav posebno mesto. Rotunda v Selu   M. Podletnik

Legenda pravi, da naj bi cerkev sprva pripadala templjarjem. Vstop v rotundo simbolično označuje Kristusov prihod v Jeruzalem, kar je posebno doživetje za obiskovalce spomenika. Ob rotundi stoji lesen zvonik.
V neposredni bližini sta parkirišče in manjši Turistično informativni center, kjer je na voljo več informacij o rotundi in ozanimivostih v bližini. Odpiralni čas in cenik.

Prestol milosti    S. Dešnik

Freske so bile v letu 2018 in 2019 restavrirane. Rotunda stoji na travniku, ki je zanimiv spomladi in zgodaj poleti, ko na njem zacvetijo kukavice, trave in travniške cvetice. V 3D obliki si jo lahko ogledate na spletu tukaj