Iskanje puščavnika je obrodilo sadove

Al Vrezec, strokovnjak za hrošče, je za namene opredelitve dreves primernih za pogodbeno varstvo za ohranjanje vzhodnega puščavnika (Osmoderma barnabita) na zahodnem območju Natura 2000 Goričko v juliju pregledal 230 dreves vrb (Salix spp.). Pregled drevesnega mulja v dostopnih duplih je pokazal, da je puščavnik na območju splošno razširjen. V pregledu je bilo 43 (19 %) dreves ocenjenih kot neprimernih za sklepanje pogodbenega varstva, 10 (4 %) kot primernih brez sklepanja pogodbenega varstva, 77 (33 %) kot primernih s pogojno možnostjo sklepanja pogodbenega varstva in 100 (43 %) kot primernih za sklepanje pogodbenega varstva. Podane so tudi smernice za upravljanje z drevesi za dolgoročno zagotavljanje habitata puščavnika.

Za dolgoročno ohranjanje populacije puščavnika je potrebno ohraniti in razširiti mrežo dreves po celotnem območju, razdalja med sosednjimi drevesi naj ne presega 250 m. Za zagotovitev večjih populacijskih jeder je smiselno izbirati drevesa v gručastih ali linijskih sestojih. V nekoč že obrezanih glavatih vrbah je potrebno nadaljevati z vzdrževanjem dreves. Javni zavod Krajinski park Goričko bo zato v sklopu projekta Gorička krajina* z zainteresiranimi lastniki stopil v kontakt in sklenil pogodbeno varstvo za dolgotrajno ohranjanje ustreznih habitatov za puščavnika.

Več si lahko preberete v poročilu.

Avtorja besedila: Al Vrezec in Tadej Törnar