Varstvo naravnih vrednot

Najvrednejši deli narave, kot so izjemna drevesa, posebni in značilni geološki pojavi ter najbolj ohranjena in vrstno bogata območja, imajo status naravne vrednotec (NV). Zvrst in ravnanje z naravnimi vrednotami predpisuje Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot. V prilogi je seznam naravnih vrednot in njihove evidenčne številke.

Na območju Krajinskega parka Goričko imajo vse status naravne vrednote državnega pomena. Nekatere NV so v naravi označene s pojasnjevalnimi tablami, na katerih lahko izveste več o njihovi značilnostih ali značilnih vrstah rastlin ali živali. Nekatere NV za svoj obstoj potrebujejo tudi našo pomoč. Oblika tabel je določena v Pravilniku o označevanju zavarovanih območij naravnih vrednot.

Izjemnost se v večini sovpada s starostjo dreves, vendar so stara drevesa tudi bolj dovzetna za napade gliv, žuželk ali poškodbe. Drevesom lahko zato pomagamo s pomladitveno rezjo, ki drevesu lahko podaljša življenjsko dobo. V preteklosti je bila opravjena rez na NV brek in NV skorš v Kobilju. 

Rastišča redkih in ogroženenih rastlinskih ali živalskih vrst moramo ohranjati v zanje ugodnem stanju. Rastišče grmičastega dišečega volčina ogroža zaraščanje gozdnega roba z mladikami hrasta in gabra, zato je za obstoj grničkov dišečega volčina potrebno vsako leto ročno odstraniti mlada drevesca s travnika. Košnja gozdnega roba ni primeren ukrep, saj bi s tem poškodovali in uničili tudi grmičke volčina. 

    top

    X

    Grad je do nadaljnjega zaprt za ogled

    24.10.- 30.11.2020