Letos v izboru za NAJ travnik sodeluje 10 lastnikov travnikov

Zaposleni v Javnem zavodu Krajinski park Goričko je 1. in 2. junija opravil terenske oglede in ocenil 14 travnikov, ki so jih lastniki prijavili na natečaj za izbiro NAJ travnik v Krajinskem parku Goričko v 2023. V letošnjem izboru je sodelovalo 10 lastnikov travnikov, ki se nahajajo pri Gradu, v Vidoncih, Prosečki vasi, Gornjih Petrovcih, Lucovi, Čepincih, Budincih, Dolencih, Križevcih in Lončarovcih. 

NAJ travnik se izbere na podlagi več kriterijev, po katerih lastniki travnikov prejmejo različno število točk. Zelo pomemben kriterij, ki prinese največ točk je število različnih vrst rastlin, ki rastejo na travniku in se jih išče iz seznama rastlin objavljenih v razpisu za NAJ travnik. Te vrste so pokazatelj različnih tipov travnikov in načina upravljanja z njimi. Na travnikih, ki so v preteklosti zmagovali je običajno rastlo med 20 in 26 vrst rastlin, ki jih popisujemo. Najpomembnejši trije kriterije, ki pa so v preteklih 5 letih določili zmagovalce, pa so naslednji: domače živali, paša in vključenost v kmetijsko-okoljske in podnebne ukrepe (KOPOP). Lastniki travnikov, ki imajo govedo ali drobnico prejmejo dodatne točke. Še več točk dobijo, če se njihova živina pase na prostem in če so vključeni v KOPOP za ohranjanje metuljev ali habitatov.

Osnovni namen izbora za NAJ travnik, ki smo ga prvič izvedli v letu 2011, je bil poiskati »najlepše« travnike na Goričkem in z ocenjevanjem spodbuditi ter nagraditi njihove lastnike. Ob obiskih kmetov in istih travnikov, ki so bili vključeni v izbor vsako leto, pa se je izkazalo, da je izbor za NAJ travnik tudi odlična priložnost za izmenjavo izkušenj in znanj o upravljanju travnikov na Goričkem med ocenjevalci in kmeti.

Če želite izvedeti, kje je NAJ travnik, kdo je njegov lastnik in kako z njim gospodari, vabljeni, da se nam pridružite na podelitvi priznanj in razglasitvi najboljših, ki bo na Grajskem bazarju, 7. oktobra 2023, na gradu Grad.