LIFE FOR SEEDS Obisk v Avstriji

 M. Matjašec, 31. 5. 2023

Obiskali smo kmetijsko-raziskovalni inštitut Die HBLFA Raumberg-Gumpenstein in semenarsko hišo Kärntner Saatbau.

Za nami je še zadnja strokovna ekskurzija v okviru mednarodnega mreženja v sklopu projekta LIFE FOR SEEDS (LIFE20 NAT/SI/000253), v sklopu katere smo si ogledali poskusne površine kmetijskega inštituta v Gumpensteinu, semenarsko hišo Kärnten Saatbau v Celovcu in njihove njivske poskuse poslovnega partnerja – kmeta iz St. Donata.


Pogled na travniške poligone v Gumpenšteinu   Mateja Grašič

Predstavnik inštituta nam je po uvodni predstaviti razkazal različne poskusne površine, na katerih gojijo številne travniške zeli z namenom pridobitve semenskega materiala, rastlinjak, laboratorij, prostor za čiščenje semen in mehanizacijo. Različne semenske mešanice potem semenarske hiše uporabljajo oz. prodajajo za namene obnove ekstenzivno rabljenih travnikov in pašnikov po celotni Avstriji. Poleg vzgoje travniških zeli in pridobivanja njihovih semen, pobirajo semena tudi po travnikih ostalih pokrajin v Avstriji z namenom shrambe v semenski banki. Nabrana semena tamkaj zraslih rastlin med drugim posredujejo tudi semenarski hiši Kärntner Saatbau, ki prav tako zbira semena različnih kulturnih rastlin in rastlin iz ekstenzivno rabljenih travnikov po Avstriji. Njihova glavna naloga je prodaja semen na domačem trgu in v tujini. Semenske mešanice semenarske hiše Saatbau uporabljajo večinoma za njivske, travniške in pašne površine. Hkrati pa se različne mešanice uporabljajo tudi v okviru kmetijsko-okoljskih in podnebnih ukrepov v Avstriji za obnovo cestnih robov. V St. Donatu so nam gostitelji predstavili poskusne površine z različnimi sortami kulturnih rastlin in površine, kjer testirajo odzive rastlin na travnikih z različnimi načini upravljanja. Tako smo si ogledali travnik, ki so ga leta 2020 zasejali z enako mešanico travniških semen in ga razdelili na 4 enake ploskve. Na prvi ploskvi rastline in trave vsako leto po 1. avgustu pokosijo, na drugi ploskvi 1-krat letno mulčijo, na tretji ploski so do letos samo 1-krat mulčili oz. načrtujejo mulčenje vsako drugo leto, na četrti ploskvi pa ne izvajajo nobene rabe.