15. Fotografski natečaj Krajinskega parka Goričko

13. 3. 2023

15. Fotografski natečaj Krajinskega parka Goričko ob dvajset letnici razglasitve Goričkega za Krajinski park

MOJE DREVO

Kategorija I: Mladostniki in odrasli

Kategorija II: Ni starostne omejitve

in

SLIKOVITO GORIČKO NEKOČ IN DANES

Kategorija III: Ni starostne omejitve  

Tema natečaja v kategoriji I in II se navezuje na drevesne osamelce oziroma posamična drevesa ali manjše skupine dreves v kulturni krajini. Pričakujemo fotografije dreves, ki prispevajo h krajinskim značilnostim, prepoznavnosti kraja ali imajo simbolno vrednost ter tako prispevajo k slikovitosti in živosti kulturne krajine  Krajinskega parka Goričko .

Tema natečaja v kategoriji III je namenjena dokumentarni fotografiji današnjega stanja krajine v primerjavi s stanjem, ki so ga fotografirali prvi gorički fotografi Alojz Šbüll, Julij Schönauer, Jože Kološa in Vekoslav Kramarič in drugi neznani avtorji. Iz arhivov smo zbrali 20 motivov, ki so na ogled na razstavi v palaciju gradu in so dostopni preko spleta. Od fotografov pričakujemo, da slike posnamejo iz približno istih točk in v enakem kadru ali izrezu kot so bile posnete nekoč.

Na natečaju lahko sodelujejo vsi, ki se ljubiteljsko ali profesionalno ukvarjajo s fotografijo, razen organizatorjev natečaja, članov žirije in njihovih družinskih članov. Fotografi so glede na starost razdeljeni v kategoriji I in II, v kategoriji III pa lahko sodelujejo vsi fotografi ne glede na starost.

Kategorija I: Učenci osnovni šol
Kategorija II: Mladostniki in odrasli
Kategorija III: Ni starostne omejitve

POGOJI ZA SODELOVANJE V NATEČAJU:

  • fotografija mora biti posneta na območju Krajinskega parka Goričko,
  • ob poslani fotografiji mora biti naveden naslov fotografije in kraj fotografiranja (pri kategoriji III natančno) – glej prijavnico,
  • ob poslani fotografiji mora biti naveden datum nastanka fotografije,
  • fotografija je lahko stara do 10 let, razen pri kategoriji III,
  • fotografija mora imeti izvorno ločljivost minimalno 5 MP (svetlobnih točk),
  • fotografija je lahko posneta v barvni ali črno-beli tehniki in mora biti zapisana v JPG formatu,
  • vsak avtor lahko pošlje do 5 fotografij v posamezno kategorijo,
  • ob fotografijah (lahko ena za vseh pet fotografij) mora biti priložena izpolnjena prijavnica (v priponki na spletni strani.

PRIJAVA NA NATEČAJ IN NAČIN ODDAJE FOTOGRAFIJ:

Fotografije in izpolnjeno prijavnico (skenirano) pošljite po e-pošti na naslov: kristjan.malacic@goricko.info ali CD/DVD mediju na naslov: Javni zavod Krajinski park Goričko, Grad 191, 9264 Grad, s pripisom: 15. Fotografski natečaj Krajinskega parka Goričko in oznako kategorije.

Žirija bo ocenila fotografije, ki bodo prispele na sedež zavoda najkasneje do 9. 6. 2023 do 16h.  

AVTORSTVO FOTOGRAFIJ

Udeleženci natečaja jamčijo, da so avtorji poslanih fotografij.

Avtorji poslanih fotografij s sodelovanjem na nagradnem natečaju dovoljujejo, da razpisovalec natečaja (Javni zavod Krajinski park Goričko) fotografije uporablja brezplačno za različne namene v svojih promocijskih gradivih (brošure, zloženke, spletne strani ...), za razstavo v grajskih prostorih, v javnih objavah ali širše na območju parka.

VARSTVO OSEBNIH PODAKOV

Vse osebne podatke varujemo in jih bomo varovali v skladu z zakonodajo o varstvu osebnih podatkov in uredbo GDPR in jih ne bomo posredovali tretjim osebam ali iznašali izven Javnega zavoda Krajinski park Goričko. Prav tako ne bomo oblikovali profilov. Hranili jih bomo do vašega preklica. Soglasje lahko prekličite kadarkoli. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izdajala do njenega preklica. S poslanimi fotografijami, se strinjate s pogoji sodelovanja v natečaju in soglašate s tem, da vas bomo obveščali o nadaljevanju natečaja in o natečajih v naslednjih letih. 

Razpisovalec fotografskega natečaja se zavezuje, da bo vsaka objavljena fotografija avtorsko označena.

IZBOR FOTOGRAFIJ IN OTVORITEV RAZSTAVE

Izbor fotografij bo izvedla tričlanska žirija (Tomo Jeseničnik, Zoran Norčič, Tomaž Koltai)

Najboljše fotografije iz vsake kategorije bodo nagrajene.

Iz vsake kategorije bo izbranih najmanj 20 fotografij, ki bodo javnosti predstavljene na razstavi.

Otvoritev razstave, razglasitev zmagovalnih fotografij in podelitev nagrad bo 16. 6. 2023 ob 18.00 na gradu Grad. Razstava fotografij bo na ogled najmanj do 30. 11. 2023.

Informacije: Kristjan Malačič, M 041 670 956, E kristjan.malacic@goricko.info.

Sponzorji natečaja 2023