Prosto delovno mesto za nedoločen čas - koordinator VII/1 -M/Ž

Grad,  6.3.2023

Na podlagi Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/1378/13 – popr.47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/1615/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19203/20 – ZIUPOPDVE, 119/21 – ZČmIS-A, 202/21 – odl. US in 15/22) Javni zavod Krajinski park Goričko objavlja prosto delovno mesto (za nedoločen čas):

KOORDINATOR VII/1 - M/Ž

Delovno mesto je objavljeno na spletni  strani in v prostorih Zavoda RS za zaposlovanje Murska Sobota.

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • specializacijo po višješolski izobrazbi (prejšnja), visokošolsko strokovno izobrazbo (prejšnja), visokošolsko strokovno izobrazbo (1.bolonjska stop.), visokošolsko univerzitetno izobrazbo (1. bolonjska stop.) družboslovne ali druge ustrezne smeri, TR: VII/1
 • 8 mesecev delovnih izkušenj,
 • osnovna raven znanja enega svetovnega jezika (angleščina, nemščina ali madžarščina),
 • vozniško dovoljenje B kategorije.

Dodatni zaželena in potrebna znanja:

 • osnovna raven znanja enega svetovnega jezika (angleščina, nemščina ali madžarščina),
 • poznavanje dela z  računalnikom in program. orodji,
 • poznavanje predpisov s področja varovanja narave in vsebin kulturne dediščine,
 • poznavanje predpisov s področja dejavnosti zavoda,
 • poznavanje predpisov s finančnega in računovodskega poslovanja,
 • komunikativnost za delo z obiskovalci.

Delovno področje in naloge:

 • koordiniranje pri izvajanju zahtevnejših nalog,
 • dajanje pojasnil,
 • izdelovanje zahtevnejših poročil,
 • informiranje obiskovalcev zavarovanega območja,
 • priprava in izvajanje postopkov javnih naročil,
 • opravljanje najrazličnejših nalog s finančno računovodskega področja,
 • druge naloge po navodilu nadrejene osebe.

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas od  predvidoma 1.5.2023, s poskusno dobo 6 mesecev.

Prijava mora vsebovati:

-          pisno ali e- vlogo z življenjepisom, euro-pass,

-          dokazilo o pridobljeni izobrazbi,

-          dokazilo o opravljenem vozniškem izpitu B kategorije,

-          druga dokazila, ki potrjujejo izpolnjevanje dodatnih in zaželenih znanj.

Izbrani kandidat bo delo opravljal na sedežu Javnega zavoda Krajinski park Goričko, Grad 191, 9264 Grad.

Kandidati naj pošljejo prijave z dokazili  do vključno  18.3.2023 na naslov:

Javni zavod Krajinski park Goričko, Grad 191, 9264 Grad ali na lidija.bernjak@goricko.info

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 60 dni od objave prostega delovnega mesta.

Informacije o objavi na tel. št. 02 551 88 61 ali 031 354 187  (Lidija Bernjak Sukič)

 

Direktorica Javnega zavoda, Krajinski park Goričko,
Stanislava Dešnik