LIFE FOR SEEDS V letu 2022 izvedli 3 popise

V sklopu projekta LIFE FOR SEEDS je bilo v lanskem letu izvedenih več popisov, ki se nanašajo na stanje suhih travnikov HT 6210 (*) (*pomembna rastišča kukavičevk).

Popisi so bili izvedeni s strani ZRC SAZU in DOPPS. Izvedeni so bili 3 popisi: popis vegetacije, popis dnevnih metuljev in popis poljskega murna in kobilic. Izvedeni so bili na vseh površinah, ki so namenjene bodisi prenosu zelene biomase ali semenske mešanice, in površinah, na katere se omenjen material nanaša. 

Popis vegetacije v okviru projekta LIFE FOR SEEDS
Cilj popisa vegetacije je bila določitev ustreznosti izbranih donorskih in recipientskih travnikov. Glede na izsledke opravljenih popisov smo v letošnji vegetacijski sezoni na novo določili nekatere donorske travnike, medtem ko so recipientski ostali isti. Več v poročilu tukaj https://lifeforseeds.si/wp-content/uploads/2022/12/ZRC-SAZU_Life4Seeds_Vegetacija_Porocilo-2022.pdf

Popis dnevnih metuljev na donorskih in recipientskih površinah projekta LIFE FOR SEEDS
Na Goričkem je bilo med popisom zabeleženih 8017 osebkov, ki pripadajo 73 vrstam dnevnih metuljev. Najpogostejša in najštevilčnejša vrsta sta bila navadni lešnikar in navadni lisar. Izmed vseh je bilo zabeleženih tudi 12 ogroženih vrst, ki so se pogosteje pojavljale na donorskih površinah. Podatki popisa dnevnih metuljev so skladni s pojavnostjo na donorskih in recipientskih travnikih, in sicer v skladu s pričakovanji je bila njihova pojavnost na donorskih površinah večja kot na recipientskih. Kar ustreza definiciji, da so donorski travniki vrstno bogatejši in posledično nudijo več hrane kot recipientski. Več v poročilu https://lifeforseeds.si/wp-content/uploads/2022/12/ZRC-SAZU_Life4Seeds_Metulji_Porocilo-2022_dop30112022.pdf


Navadni lisar  B. Bakan

Poročilo popisa poljskega murna in kobilic v okviru projekta LIFE FOR SEEDS
Podobno je bilo s popisi poljskega murna in kobilic. Tudi v tem primeru jih je bilo več na donorskih travnikih kot recipientskih. Nevretenčarji (kamor spadajo murni in kobilice) so zelo dober pokazatelj biotske pestrosti travnikov. Ker so kobilice zelo občutljive na okoljske spremembe (paša, zaraščanje), so zelo primerni indikatorski organizmi, zato so vključeni v sistem spremljanja uspešnosti obnove travnikov. Več v poročilu https://lifeforseeds.si/wp-content/uploads/2022/11/Porocilo-popisa-murnov-in-kobilic-2022-final.pdf

Tudi v nadaljnjih letih se bodo izvajali popisi z namenom spremljanja in vrednotenja sprememb stanja travnikov, ki se bodo dogajale tekom renaturacije.