Obnovili 25 dreves lipovcev in 5 glavatih vrb

  G. Domanjko
14. 2. 2023

Javni zavod Krajinski park Goričko (JZ KPG) je v jesenskem delu leta 2022 povabil zainteresirane lastnike lipovcev, da se javijo na objavljen razpis za obrezovanje posamičnih dreves lipovcev, na katerih raste pet ali več grmičkov bele omele. Javni poziv je bil sofinanciran s sredstvi Sklada za podnebne spremembe za ohranjanje ukrepov biotske raznovrstnosti z namenom prilagajanja na podnebne spremembe.


Lipovec v Kobilju pred in po obrezovanju   K. Erdeljc

Na razpis se je javilo 25 lastnikov dreves. Po objavi razpisa smo v JZ KPG z javnim naročilom izbrali strokovno podkovanega arborista. Izbrani strokovnjak za nego dreves je do konca leta odstranil vse grmičke bele omele in suhe veje na lipovcih ter vse ali večino vej na petih glavatih vrbah, ki rastejo na zemljiščih v upravljanju JZ KPG. Lipovci na Goričkem veljajo za »pevska« mesta in gnezdišča velikega skovika. Glavate vrbe pa so zelo pomemben življenjski prostor hrošča puščavnika. Z odstranitvijo bele omele, ki je polparazitska rastlina, se je drevesom podaljšala življenjska doba. Hkrati pa so se lastniki lipovcev zavezali, da dreves v naslednjih 10 letih ne bodo posekali. Glavatim vrbam so se veje odstranile z namenom sprostitve teže vej, ki ob preveliki gostoti in teži, lahko deblo razkoljejo na dva ali več delov. Kar vodi do hitrejšega odmiranja drevesa.