Ponovni pojav ptičje gripe na območju Prekmurja

Na območju Prekmurja je bilo na eni lokaciji najdenih 23 poginulih labodov grbcev, pri katerih je bila potrjena visoko patogena aviarna influenca podtipa H5N1. Zanjo je značilna visoka obolevnost in smrtnost. Aviarna influenca, bolj znana tudi kot ptičja gripa, je zelo nalezljiva virusna bolezen, ki lahko prizadene vse vrste ptic, še posebno so ogrožene vodne ptice. Več o tej bolezni preberite tukaj

Od 7.3.2023 so s sklepom v veljavo stopili nujni ukrepi, ki veljajo na celotnem ozemlju Slovenije. Sklep 

Med priporočili je najpomembnejše preprečevanja stikov domače perutnine in ptic v ujetništvu s prostoživečimi pticami. Nujno je tudi izvajanje biovarnostnih ukrepov ob lovu na mlakarice ter pri odlovu in označevanju prostoživečih vodnih ptic. Krmljenje prostoživečih vodnih ptic ni dovoljeno.

Rejce perutnine in ptic v ujetništvu pristojni pozivajo k doslednemu upoštevanju vseh biovarstvenih ukrepov in k takojšnjemu obveščanju najbližje veterinarske organizacije ali UVHVVR v primeru opažanja simptomov bolezni.

Priporočilo za ravnanje v primeru najdbe poginjene prostoživeče ptice

V primeru, da sami opazite poginulo vodno ptico, o najdbi takoj obvestite Center za obveščanje na 112 ali Veterinarsko-higiensko službo, Noršinska ulica 35, 9000 Murska Sobota, T: 02 532 14 71.

Kadavra mrtve ptice se ne dotikajte in ne hodite v neposredno bližino te živali, saj obstaja velika verjetnost, da delce virusa z obutvijo ali oblačili prenesete v svoje domače okolje in razširite virus.

Vsak sum ali pojav bolezni je treba takoj prijaviti najbližji veterinarski organizaciji ali Območnemu uradu Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin v Murski Soboti, Kocljeva 10, 02 521 43 40 ali ou-murskasobota.uvhvvr@gov.si. ‎