15 milijonov evrov za predelavo ter trženje kmetijskih proizvodov

Na spletni strani Vlade RS je objavljen javni razpis iz Programa razvoja podeželja (PRP) 2014-2020 za naložbe v predelavo ter trženje kmetijskih proizvodov - iz podukrepa 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov. Vložitev vloge bo možna od 23. januarja 2023 do vključno 18. aprila 2023 do 14. ure. Nepovratna sredstva za sofinanciranje so zagotovljena v PRP 2014–2020 ter v proračunu Republike Slovenije.

Razpisanih je 15 milijonov evrov, od tega 300.000 evrov za naložbe majhnih kmetij, 5 milijonov evrov za naložbe kmetij ter 9,7 milijona evrov za naložbe podjetij. Upravičenci do podpore so nosilci kmetijskih gospodarstev.

Do podpore so upravičeni stroški naložb, ki so nastali naslednji dan po oddaji vloge na javni razpis, do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev. Do podpore so upravičeni tudi splošni stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe ter so nastali od 1. januarja 2014 do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev.

Zadnji rok za vložitev zahtevka za izplačilo sredstev je 30. junij 2025.

Več informacij najdete tukaj.