Javni razpis za predložitev projektov v okviru Interreg programa Slovenija-Avstrija 2021–2027

Javni razpis za predložitev projektov za standardne projekte je bil 16. decembra 2022 objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani tukaj.

Program se izvaja na osnovi odprtega javnega razpisa. To pomeni, da lahko prijavitelji vloge predložijo neprekinjeno od objave razpisa naprej oziroma dokler so sredstva na voljo.

Prijave, ki bodo prejete do navedenega roka in bodo izpolnjevale vse zahteve bodo predložene v odločitev Odboru za spremljanje na njegovem naslednjem zasedanju. Prvi rok za predložitev vlog je 28. februar 2023 ob 12. uri (opoldan). 

Za splošna vprašanja o javnem razpisu se obrnite na Mojco Muršec (+386 1 400 3167). Za podrobnejše informacije o Jems pa pokličite +386 1 400 3159.