LIFE FOR SEEDS, sadike vijoličnega lučnika so posajene

 M. Matjašec
1. 12. 2022

V sklopu projekta LIFE FOR SEEDS smo zasadili 25 sadik vijoličnega lučnika. 

Vijolični lučnik (Verbascum phoeniceum) je ena izmed značilnih rastlin suhih travnikov habitatnega tipa 6210 (*) na Goričkem. Suhi travniki predstavljajo enega izmed najbolj vrstno pestrih habitatov v Sloveniji in širše. Večina se jih v Sloveniji nahaja na kraških območjih z bazično podlago, posebnost goričkih suhih travnikov pa je, da uspevajo na bolj kislih tleh. Njhovo ohranjanje je odvisno od primerne ekstenzivne košnje, ki se vedno bolj opušča ali pa intenzivira. Gnojenja ne prenašajo dobro.


Posajena sadika vijoličnega lučnika   M. Matjašec

Projekt LIFE FOR SEEDS je razdeljen na več akcij za renaturacijo v preteklosti degradiranih suhih travnikov: ena izmed njih vključuje razmnoževanje značilnih rastlin, tako da iz semen vzgojimo sadike. Tako vzgojene rastline so namenjene izključno za renaturacijo suhih travnikov. V sklopu projekta smo se v Krajinskem parku Goričko odločili, da spremenimo dve njivi nazaj v travnik. Tako smo v drugi polovici oktobra na dveh njivah v Lončarovcih posadili sadike vijoličnega lučnika in posejali semenske mešanice. Njivi sta bili preorani in predpripravljeni z vrtavkasto brano. Saditev smo opravili ročno, tako da smo sadike enakomerno porazdelili po celotni površini njive.

Naša želja je, da bi v naslednjih letih vijolični lučniki obarvali naše travnike!

 

* za kukavičevke pomembna rastišča