LIFE FOR SEEDS Semenske mešanice posejane

 M. Matjašec
15. 11. 2022

Pri projektu LIFE for seeds posejali 8,3 ha s semenskimi mešanicami. 

V preteklih mesecih smo pri projektu LIFE for seeds bili zelo dejavni. Najprej smo se intenzivno ukvarjali s pobiranjem semenskih mešanic na suhih travnikih habitatnega tipa 6210. Semena za semenske mešanice smo pobirali s posebnim krtačnim strojem, jih prepeljali na skladiščenje na grad Grad, kjer smo jih presejali, da smo ločili semenki material od večjih bilk. Ves proces je trajal več mesecev, preden so bile semenske mešanice nared za setev. Ročno setev smo opravili zaposleni v Javnem zavodu Goričko. Na skupno 20 ha suhih travnikov smo pobrali nekaj več kot 200 kg suhe semenske mešanice in jo posejali na 8,3 ha vrstno revnejše travnike. Vso nabrano in posušeno semensko mešanico smo poskusili čim bolj premešati, da smo dobili homogeno semensko mešanico, katero smo na to posejali na 16 travnikov (na Hodošu, v Dolencih, Budincih, Čepincih, Neradnovcih, Ženavljah, Šulincih, Panovcih, Kančevcih, Lončarovcih in Fokovcih) in 2 njivi v Lončarovcih.


Ročno sejanje semenske mešanice   M. Matjašec 

Trudili smo se, da smo vse travnike zasejali enakomerno, količinsko 30 kg/ha, pri čemer nismo zavrgli presejanih bilk, ki smo jih prav tako posejali na omenjene travnike. Enako smo storili tudi na njivah, le-da smo tukaj opravili setev 40 kg/ha. Poskusno smo si zastavili tudi nekaj površin, kjer bomo preizkusili uspešnost kalitve glede na pripravljeno podlago. Tako smo na 2 travnikih v Panovcih, na enem v Kančevcih in enem v Lončarovcih, na polovici parcel opravili predsetveno obdelavo, pri čemer smo z vrtavkasto brano zrahljali travno rušo.

Enake cilje smo si zastavili tudi na dveh njivah v Lončarovcih, kjer smo del njive zasejali samo s semenskimi mešanicami, del njive pa samo z rastlinskimi ostanki, ki so ostali po presejevanju s sitom. Na koncu smo omenjene površine povaljali s travniškim valjarjem, da čim prej dosežemo stik semen z zemljo. Sedaj si želimo še dežja, da bo pomagal pri klitju semen trav in zeli suhih travnikov, da bomo spomladi lahko uživali ob pogledih na naše prve terenske rezultate dela v projektu.