Pregled rezultatov projekta LIFE NATURAVIVA

6. 9. 2022

LIFE NATURAVIVA, Biodiverziteta — umetnost življenja je bil komunikacijski projekt, pri katerem je kot partner sodeloval tudi Javni zavod Krajinski park Goričko. Ena od razlag naslova je, da je velika umetnost živeti v ravnovesju med izkoriščanjem narave za trenutne potrebe in ohranjanjem narave za potrebe prihodnjih generacij.

»Samo če bomo razumeli, nam bo mar. Samo če nam bo mar, se bomo zganili. Samo če se bomo zganili, obstaja možnost rešitve.« (Jane Goodall o naravovarstvu — objavljeno v knjigi ”40 let raziskav v Gombeju”, ki je izšla leta 1999)

Projektni panterji: LUTRA, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine, Triglavski narodni park, Notranjski regijski park, Kozjanski regijski park, Krajinski park Goričko, Krajinski park Ljubljansko barje, Grm Novo mesto — center biotehnike in turizma, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije in Botanični vrt Univerze v Ljubljani. V času trajanja projekta, tj. 2017–2022, so pripravili:

629 dogodkov,

520 medijskih objav,

74 publikacij.

Dogajanje je javnost lahko spremljala na spletni strani https://www.naturaviva.si/ in YOU TUBE kanalu https://www.youtube.com/channel/UCAHW3Sl3LZ6cAQ502xJSraQ. Vse aktivnosti so bile označene z logotipom v obliki pahljače v barvah mavrice. Mavrica predstavlja najširši spekter biotske raznovrstnosti, od organizmov, vrst do ekosistemov. Vendar ena barva manjka, s čimer nas opozarja, da je precejšen del biotske raznovrstnosti zaradi nas že izumrl.

Aktivnosti JZ Krajinski park Goričko v okviru projekta so bile dostopne na naslovu https://www.park-goricko.org/go/1105/LIFE-NATURAVIVA-2017-2022-.

Strnjen pregled projektnih rezultatov z naslovom Poljudno poročilo rezultatov projekta LIFE NATURAVIVA, Biodiverziteta — umetnost življenja najdete tukaj. Poljudno poročilo je pripravil projektni partner Nacionalni inštitut za biologijo. V poročilu so v sliki in besedi predstavljeni rezultati projekta vseh partnerjev.