V Vučji Gomili potekala že tradicionalna Mednarodna noč netopirjev

 8. 9. 2022,  G. Domanjko

JZ Krajinski park Goričko (JZ KPG) je skupaj s KUD Avgusta Gašpariča in KS Vučja Gomila, 3. septembra, v Vučji Gomili izvedel Mednarodno noč netopirjev in akcijo »Vgasnimo posvejte«. Dogodek, ki ga organiziramo že od leta 2009, je vsako leto na drugi lokaciji. Namen dogodka je čim širšemu občinstvu predstaviti zanimivosti o netopirjih in negativne vplive pretirane uporabe umetne svetlobe ponoči. Slednjemu pojavu pravimo tudi svetlobno onesnaževanje.

V prvem delu dogodka je 20 obiskovalcev prisluhnilo trem predavateljem. Najprej je Tomaž Koltai iz JZ KPG predstavil svetlobno onesnaževanje, zakaj prihaja do tega pojava in kaj so ekonomske ter biološke posledice svetlobnega onesnaževanja. Pokazal je fotografije nočnega neba nad Vučjo Gomilo, ki je še vedno relativno temno, saj so se domačini v Vučji Gomili odločili, da ne potrebujejo ulične razsvetljave. V nadaljevanju je dr. Branislava Belović predstavila negativne vplive pretirane umetne svetlobe na zdravje ljudi. Med drugim je povedala, da ženske, ki so dlje časa izpostavljene umetni svetlobi ponoči, prej zbolijo za rakom na dojkah oziroma moški v podobnih primerih prej zbolijo za rakom na prostati. Ob zaključku predstavitev je Gregor Domanjko, prav tako iz JZ KPG, zbranim razložil, zakaj so netopirji tako posebni, kakšen je njihov življenjski krog in kako smo netopirjem v preteklih letih pomagali na območju Goričkega.

Ob koncu dogodka so udeleženci v okolici kapele ob pokopališču s pomočjo ultrazvočnega detektorja prisluhnili navadnim netopirjem. Ob poslušanju in opazovanju netopirjev ter zvezd na nebu, so se vsi strinjali, da je vas Vučja Gomila svetlobno neonesnažena in zato bolj zdrava za domačine in prijaznejša za netopirje.