LIFE FOR SEEDS, končujemo s pobiranjem semenskih mešanic

2. 9. 2022,  M. Matjašec

V devetih dneh je bilo nabranih čez 250 kg semenskih mešanic.

Pri projektu LIFE FOR SEEDS smo zadovoljni z izkupičkom semen, ki smo ga do sedaj pobrali na 27 suhih travnikih HT 6210. Semensko mešanico smo namenoma pobirali v dveh in več terminih zaradi različnega dozorevanja travniških rastlin, da smo dobili vrstno pestrejšo semensko mešanico, saj vemo, da ne semenijo vse rastline istočasno. Na primer ravnokar semenijo glavinci, rmani, bedrenci … Hkrati je bilo pomembno, da sami travniki do konca pobiranja semenskih mešanic niso bili pokošeni, kajti le tako smo lahko pridelali semena več rastlin, predvsem tistih, ki imajo daljši čas rasti in zorenja. Spodnja slika prikazuje količino nabrane semenske mešanice v primerjavi s površino travnika. Na podlagi videnega sklepamo, da sta površina in količina semenskega materiala v korelaciji, kar pomeni, da je na večjem travniku bilo pobrane več semenske mešanice, kar se sklada z našimi predvidevanji. 

Čeprav je bilo delo zahtevno: od logističnih težav (dostopnost parcel), naklona terena, izogibanja invazivnim vrstam do izzivov pri uporabi krtačnega stroja – posledično nadgradenj in izboljšav tehnike dela, je delo potekalo po zastavljenih ciljih. Vso nabrano semensko mešanico smo prepeljali v grad na Grad, kjer smo jo raztrosili po za to namenjenem prostoru. Paziti smo morali, da ni bila semenska mešanica raztrošena predebelo, saj je to otežilo sušenje, hkrati pa smo morali v prvih dneh raztrosa večkrat premešati semenski material, da le-ta ni začel plesneti. Ko je bila po približno 3 do 4 tednih semenska mešanica suha, smo jo presejali: ločili bilke od semen.


Semena pod lupo  M. Matjašec

Tako dobljeno semensko mešanico bomo sejali na vrstno revnejše tipe travnikov HT 6210, od setve nas loči le dober mesec dni.