Popisi vegetacije v sklopu projekta LIFE FOR SEEDS

  T. Koltai

Sredi maja je zunanji izvajalec za popise vegetacije, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU), pričel z delom na travnikih na Goričkem. Pridružili so se jim zaposleni pri projektnih partnerjih, ki bodo v nadaljevanju projekta sami izvajali popise vegetacije, s katerimi bodo spremljali napredek pri obnovi travnikov.


 K. Denac

Popisi so potekali po Braun-Blanquetovi metodi; vrste, njihova pogostost ter nekateri drugi parametri so bili zabeleženi v kvadratih velikosti 5 x 5 m (v nekaterih primerih, kjer vegetacija ni bila homogena, je bilo na travniku določenih več kvadratov), nato pa je bil na celotni površini travnika opravljen še pregled za morebitne ostale vrste.

Donorski travniki – torej tisti, s katerih bomo vzeli semenski material za obnovo – so bili praviloma bolje ohranjeni. Na njih smo našli nekatere botanične poslastice, kot so skalni petoprstnik Potentilla rupestris, vijolični lučnik Verbascum phoeniceum, brstični kamnokreč Saxifraga bulbifera in navadni klinček Dianthus carthusianorum. Nekateri recipientski travniki, ki jih bomo v projektu obnovili, so nastali s krčitvijo gozda in strojno setvijo komercialnih travnih mešanic, drugi se razprostirajo na nekdanjih njivah in jih porašča zlata rozga. Naš končni cilj je seveda izboljšanje stanja, ki ga nameravamo doseči z nanosom zelenega mulča in lokalnih semenskih mešanic.


 K. Denac