Obisk v Krajinskem parku Logarska dolina

V ponedeljek, 6. junija 2022, je Javni zavod Krajinski park Goričko v okviru projekta »LIFE NATURAVIVA, Biodiverziteta – umetnost življenja« povabil lokalne deležnike, partnerje v projektu in druge kolege iz naravnih parkov Slovenije na študijski izlet z ogledom dobre prakse. Skupina šestnajstih lokalnih deležnikov iz goričkih občin, Kmetijsko-gozdarskega zavoda M. Sobota, Razvojnega centra M. Sobota, turistično-informativnih zavodov in društev ter treh iz Krajinskega parka Radensko polje se je odpravila v Krajinski park Logarska dolina na obisk centra Rinka in sprehod po poti v Logarski dolini, ki je bila Naj pot leta 2021. Ob povratku so se udeleženci ustavili še v Nazarjah, kjer so obiskali muzej lesarstva in gozdarstva v gradu Vrbovec.

V centru Rinka jih je sprejela županja Katarina Prelesnik in razkrila marsikatero zanimivost o naravi, ljudeh na območju občine Solčava. Sledil je pozdrav vodnika Marka Slapnika, ki je razkazal razstavo v centru Rinka in udeležence na doživet način popeljal po delu poti v Logarski dolini.

Namen izleta je bila seznanitev z delom v krajinskem parku in načinom vodenja v naravi in krajini ter ogled predstavitve narave v kulturnem spomeniku. Zastavljen cilj je bil v celoti dosežen, saj so se udeleženci vrnili z dobrimi vtisi, o čemer pričajo priložene fotografije.