Evropski dan Nature 2000

21. maja obeležujemo evropski dan Nature 2000. Letos praznovanje poteka v znamenju 30-letnice programa LIFE in Nature 2000 v EU in 18-letnice Nature 2000 v Sloveniji.

V Javnem zavodu Krajisnki park Goričko s sredstvi iz programa LIFE in drugih finančnih mehanizmov EU poskušamo v mozaični krajini Goričkega ohraniti življenjske prostore, ki so dom številniih rastlinskih in živalskih vrst. Nekatere med njimi so redke in ogrožene, druge povzročajo nevšečnosti pri prekomernem širjenju v našem okolju in so priseljene iz tujih dežel. Ustvariti ravnovesje med domorodnimi in tujerodnimi v življenjskih prostorih je cilj, ki ga s številnmi ukrepi v krajini zasledujemo že vrsto let. 

Sistem varstva narave; življenjskih prostorov in vrst, v evropskem omrežju Natura 2000 zasleduje enake cilje v vseh državah članicah Evropske unije. Območja so vzpostavljena so na podlagi Direktive o pticah in Direktive o habitatih, ki narekujeta, da vsaka država določi območja za varovanje evropsko pomembnih vrst in habitatov. Na območju Natura 2000 Goričko po Direktivi o pticah na Posebnem območju varstva varujemo 14 vrst ptic. V skladu z Direktivo o habitatih na Posebnem ohranitvenem območju varujemo 1 rastlinsko vrsto, 24 živalskih vrst in 7 habitatnih tipov. Vrstam Natura 2000 so namenjene številne aktivnosti v JZ KP Goričko. 


Ga poznate, škrlatnega kukuja?  S. Dešnik 

Tematke poti v parku so namenjene vrstam Natura 2000
V okviru projekta Gorička krajina so nastale tematske poti, ki obiskovalcem približajo življenjski prostor in vrste Natura 2000. Pot čuka in puščavnika v Nuskovi se začne ob izviru slatine, Pot cvetočih travnikov v Budincih pelje čez travnike na skrajnem severu Slovenije in Pot metuljev v Motvarjevcih z dvignjenim počivališčem ponuja pogled med cvetoče lepotice mokrotnih travnikov in njihovih prebivalcev tudi obiskovalcem z okvarami vida. Vse tri poti so v območjih naravnih vrednot državnega pomena.

Projekt LIFE NATURAVIVA
Splošni cilj projekta LIFE NATURAVIVA je razkriti izjemne naravne dragocenosti Slovenije in njihov pomen ter osvetliti nevarnosti, ki jim pretijo. Kakšne posledice ima izguba ene vrste? Kakšne koristi nam prinaša bogata biodiverziteta in kakšne bi lahko imeli, če bi jo bolje poznali? Preberite več...

Literarni natečaj Skrivnostni prebivalci Goričkega 
Učenci pomurskih osnovnih šol so spoznavali vrste Natura 2000 in pisali uganke. Več... 

V okviru projekta bodo na grajskem dvorišču gradu Grad naravoslovna predavanja in projekcije dokumantarnih filmov. Spremljajte koledar dogodkov in vabljeni na predavanja in filme pod zvezdami.