Program dela in finančni načrt JZ KPG za leto 2022

Program dela s finančnim načrtom Javnega zavoda Krajinski park Goričko je bil potrjen na seji Sveta zavoda 2. februarja 2022.

Minister za okolje in prostor, mag. Andrej Vizjak, je Sklep o soglasju k Programu dela in finančnemu načrtu Javnega zavoda Krajinski park Goričko za leto 2022, podpisal 27. marca 2022.

Vsi dokumenti so pripeti.