Tabla 1, Tábla 1, Board 1

  Slovenščina 


Pot metuljev v Motvarjevcih

Ste na začetku tematske poti metuljev v Motvarjevcih. Pot vodi čez območje najbolje ohranjenih mokrotnih travnikov v Krajinskem parku Goričko. Nastali so s sonaravnim kmetovanjem. Človek je upošteval naravne danosti in zmerno koristil naravne vire. Na tematski poti raziščite živali in rastline mokrotnih travnikov, še posebej metulje in hrošča škrlatnega kukuja.

Dolžina poti je 700 metrov. Pot vodi po makedamski poti. Ob poti je 5 informacijskih pultov, na katerih so predstavljene zanimivosti mokrotnih travnikov. Na informacijskem pultu številka 5 je tipni prikaz metulja strašnični mravljiščar in njegove hranilne rastline zdravilne strašnice. 

Na koncu poti je na mokrotni travnik speljana dvignjena lesana pot, na kateri so klopi za počitek in informacijski pulti. 

 

 Magyar  


A lepkék útja Szentlászlón

Ön A lepkék útja tematikus tanösvény kiindulópontján van Szentlászlón. Az út átvezet a Goričkoi Tájvédelmi Park legjobb állapotban fennmaradt láprétjein. Ezek a természettel összhangban való gazdálkodásnak köszönhetően alakultak ki. Az ember figyelembe vette a természeti adottságokat, és mérsékelten használta ki a természeti erőforrásokat. Fedezze fel a tematikus úton a lápréteken élő állatokat és növényeket, különös tekintettel a lepkékre és a skarlátbogárra.

 

   English 


The butterfly trail in Motvarjevci


You are at the beginning of the butterfly theme trail in Motvarjevci. The trail leads across an area of the best preserved wet meadows in the Goričko Nature Park. They were formed by nature-friendly agriculture. People respected the natural conditions and moderately utilised natural resources. Discover the flora and fauna of wet meadows along the theme path, particularly butterflies and the cinnabar flat bark beetle.

The map

 


   Follow the butterfly along the trail.