Varčujmo z elektriko in pomagajmo netopirjem

  G. Domanjko

Javni zavod Krajinski park Goričko je skupaj z zunanjim izvajalcem konec novembra namestil novih pet netopirjem prijaznejših svetil ob evangeličanski cerkvi v Hodošu, evangeličanski cerkvi v Gornjih Petrovcih, ob cerkvi sv. Kozme in Damijana v Kuzmi in ob cerkvi sv. Jurija v Svetem Juriju. S tem se je število sakralnih objektov na Goričkem, kjer se je v okviru projekta Gorička krajina zamenjalo neustrezne svetila z novimi, povečalo na 13. Po dogovoru z upravljavci sakralnih objektov in lokalnimi skupnostmi na območju Natura 2000 Goričko, pa so se nova ustrezna svetila namestila še na dodatnih petih sakralnih objektih.


Vsaka maska ima izrezano podobo objekta, ki ga osvetljuje   G. Domanjko

Namen zamenjave starih neustreznih svetil z novimi je izboljšati zatočišča in kotišča netopirjev v sakralnih objektih. Z raziskavami je bilo ugotovljeno, da netopirji, ki prebivajo v stavbah, osvetljenih z umetno svetlobo, izletavajo pozneje, saj dobijo napačno informacijo o naravni svetlobi in s tem o času dneva. S poznejšim izletavanjem netopirji zgrešijo višek aktivnosti žuželk v zraku, kar se pozna na prehranjenosti samic in mladičev. V najslabšem primeru lahko netopirji osvetljeno stavbo celo povsem zapustijo. Zato je pomembno, da so njihova zatočišča neosvetljena ali se jih osvetljuje s pomočjo posebnih svetil z maskami, ki svetijo z manjšo jakostjo, hkrati pa ne sevajo v nebo. V primerjavi z običajnimi reflektorji porabljajo do 10x manj električne energije.

Manjša svetlobna onesnaženost ne bo vplivala pozitivno samo na netopirje in druge nočne živali, ampak tudi na zdravje ljudi v okolici. Dokazano je, da telo ljudi v spanju v temi brez umetne svetlobe izloča več hormona melatonina, ki prispeva k večji odpornosti proti rakavim obolenjem. Hkrati pa kot antioksidant vpliva na spočito počutje in dovolj energije.

15. 12. 2021