Najpogostejše invazivne tujerodne vrste na Goričkem

Konec novembra je izšla knjižica Najpogostejše invazivne tujerodne vrste v Krajinskem parku Goričko. V njej je predstavljenih 15 najpogostejših vrst rastlin, živali in gliv, ki so se na Goričkem razširile do te mere, da neugodno vplivajo na domače vrste. Kako so omenjene vrste prišle k nam in zakaj je pomembno, da pomagamo našim, domorodnim vrstam, preberite v knjižici, ki jo najdete tukaj

Knjižica je izšla ob finančni podpori Sklada za podnebne spremembe. Brezplačen izvod bodo po pošti na dom dobila vsa gospodinjstva na območju Krajinskega parka Goričko. V tiskani obliki je na voljo v Javnem zavodu Krajinski park Goričko na gradu pri Gradu. Kaj so invazivne tujerodne vrste? 

Strokovnjaki, varuhi narave, vse bolj opozarjajo na težave, ki jih prinašajo in povzročajo t. i. invazivne tujerodne vrste rastlin, živali in gliv. Gre za globalni vpliv človeka na spreminjanje reda v naravi, kadar ta vede ali nevede prenaša in/ali preseljuje rastline in živali iz ene na drugo celino. V novem okolju lahko te prinesenke in pritepenke postanejo nadležne in vsiljive ter neugodno vplivajo na domorodne vrste in naravne sestoje ali ekosisteme. 

Najpogostejših 15 na Goričkem

V knjižici je predstavljenih 15 najpogostejših vrst, ki ji srečamo domala na vsakem koraku na Goričkem. Kdo ne pozna španskega lazarja, ki povzroča sive lase vrtičkarjem ali orjaške zlate rozge, ki s svojo gostoto zaduši vse ostale rastline. Poleg osnovnega opisa vrst v knjižici najdete tudi priporočila, kako upočasniti razširjanje posameznih vrst. Predvsem pa velja vodilo, da damo prednost domorodnim vrstam pred tujerodnimi in se izognemo težavam, ki jih pri prekomernem razširanju lahko povzročijo. 

Več o invazivnih tujerodnih vrstah preberite na naši spletni strani tukaj